____________________

Regulamin studiów doktoranckich PolitechniKI Gdańskiej. POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 66/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r.

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich POBIERZ

____________________

REKRUTACJA

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie rok akademicki 2017/2018 POBIERZ 
Uchwała Senatu PG nr 65/2017/XIV z 19 kwietnia 2017 r

Zmiany w uchwale Senatu nr 65/2017/XXIV z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej
na rok akademicki 2017/2018. POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 104/2017/XXIV z 5 lipca 2017 r.

____________________

STYPENDIA 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 27/2016 z 3 października 2016 r.    

 

      Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r.  

 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 29/2016 z 12 października 2016 r. 
Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom Politechniki Gdańskiej - zmiana zał. nr 5 POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 30/2016 z 18 października 2016 r.