Stopień
Academic Degree
Nazwisko
Surname
Imię
First name
Stanowisko
Position
Tel.
Phone
Pokój
Room
e-mail
  Adamczyk Marian robotnik z przygotowaniem zawodowym 58 347 1586 Hala Technol.  
  Badowicz Katarzyna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
dr inż. Balcer Ludwik Nauczyciel akademicki 58 347 1309 332 balcer@pg.edu.pl
mgr inż. Barszczewska Agnieszka wykładowca
Lecturer
58 347 1053 516 agnieszka.barszczewska@pg.edu.pl
dr inż. Behilil Mohamed wykładowca
Lecturer
58 347 2238 22 kada@pg.edu.pl
mgr inż. Białasik Eliza specjalista
Specialist
58 347 1578 222 eliza.bialasik@pg.edu.pl
dr inż. Bielański Jan docent PG
Reeder
58 347 2768 330 jbielan@pg.edu.pl
mgr inż. Bielski Paweł wykładowca
Lecturer
58 347 2739 318 pawbiels@pg.edu.pl
mgr inż. Bikonis Małgorzata specjalista
Specialist
58 347 2191
797 307 165
130 malbikon@pg.edu.pl
  Birr Dariusz robotnik wykwalifikowany 58 347 2173
58 347 1586
hala WOiO dariusz.birr@pg.edu.pl
mgr inż. Bloch Kinga konstruktor
Technical staff
58 347 2699 225 kinga.lange@pg.edu.pl
inż. Bloch Paweł konstruktor
Technical staff
58 347 1558 328 pawel.bloch@pg.edu.pl
mgr Bobkiewicz Anna specjalista
Specialist
58 347 1846 126 annbobki@pg.edu.pl
dr hab. inż. Bocheński Damian adiunkt, prodziekan
ds. organizacji studiów
Assist. Prof., Vice-dean for Organization of Studies
58 347 2773 606 daboch@pg.edu.pl
dr inż. Bogdaniuk Marian starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1469 325 marbogda@pg.edu.pl
mgr inż. Bójczuk Celina wykładowca
Lecturer
58 347 2150 230 celbojcz@pg.edu.pl
mgr inż Butterweck Anna wykładowca
Lecturer
58 347 1978 131 Anna.Butterweck@gmail.com
dr inż. Bzura Piotr starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2573 612 pbzura@pg.edu.pl
  Chmielewski Andrzej starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1179 125 achmiel@pg.edu.pl
mgr inż. Chruściel Tadeusz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tadeusz.chrusciel@pg.edu.pl
mgr inż. Ciba Ewelina konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 eweciba1@pg.edu.pl
lic. Ciesielska Alina specjalista
Specialist
58 347 2424 124 aliciesi@pg.edu.pl
mgr inż. Czaja Agnieszka wykładowca
Lecturer
58 348 6055 267 B agnieszka.czaja@pg.edu.pl
mgr Czajkowska Elżbieta starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1946 126 czajka@pg.edu.pl
  Czechowicz Agnieszka pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
inż. Czerwiński Krzysztof starszy specjalista n-t
Senior Specialist
58 347 2011 220 krzczerw@pg.edu.pl
  Ćwiek Bogumiła starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 szatnia  
  Dawidowska Edyta pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr Dembicka Anna adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2429 24 anna.dembicka@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Domachowski Zygfryd profesor zwyczajny
Professor
58 347 2662 135 domachow@pg.edu.pl
mgr. inż. Drosińska - Komor Marta wykładowca
Lecturer
58 347 2235 133 mardrosi@pg.edu.pl
mgr inż. Dopke Julita konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 juldopke@pg.edu.pl
mgr inż. Duda Dariusz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1101 231 dadu@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Dymarski Czesław profesor zwyczajny, kierownik katedry Mechatroniki Morskiej
Professor,Head of Department
58 347 1608 517 cpdymars@pg.edu.pl
dr inż. Dymarski Paweł adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2397 331 A pawdymar@pg.edu.pl
  Dziadkiewicz Jerzy starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Dzida Marek profesor nadzwyczajny PG, kierownik katedry Automatyki i Energetyki, prorektor ds. kształcenia
Associate Professor, Vice-rector for Education, Head of Department
58 347 2135 134 dzida@pg.edu.pl
mgr inż. Dziwisz-Olszak Irena Nauczyciel akademicki 58 347 2235 133 ireolsza@pg.edu.pl
irena_dziwisz_olszak@wp.pl
mgr inż. Emilianowicz Krzysztof wykładowca
Lecturer
58 348 6446 171 krzemili@pg.gda.pl
mgr inż. Frost Jacek wykładowca
Lecturer
58 347 1842 138 jacfrost@pg.edu.pl
  Frydel Dariusz starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr inż. Ghaemi Hossein adiunkt
prodziekan ds. kształcenia,
Assist. Prof., Vice-dean for Education
58 348 6053 222A ghaemi@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Girtler Jerzy profesor zwyczajny
Professor
58 347 2430 610 jgirtl@pg.edu.pl
dr hab. inż. Głuch Jerzy prof. nadzwyczajny PG
Associate Professor Technical University of Gdańsk
58 347 2468 136 jgluch@pg.edu.pl
mgr inż. Gniba Radosław wykładowca
Lecturer
58 347 1774 221 radoslaw.gniba@pg.edu.pl
  Golański Jarosław technik
Technical Staff
58 347 1032 hala LM radoslaw.gniba@pg.edu.pl
mgr inż. Gosz Marta wykładowca
Lecturer
58 348 6436 175 marta.gosz@pg.edu.pl
mgr inż. Górski Zbigniew starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1143 231 A zgorski@pg.edu.pl
dr hab. inż. Grelowska Grażyna profesor nadzwyczajny PG, kierownik Katedry Hydromechaniki i Hydroakustyki
Associate Professor
58 347 1679 327 gragrelo@pg.edu.pl
mgr inż. Grygorowicz Mirosław st. specjalista n-t
Specialist
58 347 1368 333 snop@pg.edu.pl
mgr inż. Grymajło Piotr specjalista inżynieryjno-techniczny
Engineering staff
58 347 2561 423 grymajlo@pg.edu.pl
mgr inż. Grzymkowska Anna wykładowca
Lecturer
58 347 2842 132 anngrzym@pg.edu.pl
mgr Hoła Tomasz laborant 58 347 1981 614 tomhola@pg.edu.pl
mgr Jachowicz Agnieszka Starszy wykładowca Senior Lecturer 58 347 2308 307 Gmach B ajachowi@pg.edu.pl
mgr inż Jakowski Damian wykładowca
Lecturer
58 347 1978 131 jakowskipg@gmail.com
dr hab. inż. Jakubowski Marek adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1443 172 marjak@pg.edu.pl
mgr Jakubowski Michał technik 58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż Januszewski Maciej wykładowca
Lecturer
58 347 1327 519 maciej.januszewski@pg.edu.pl
dr inż. Kahsin Maciej starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1373 322 mkahsin@pg.edu.pl
mgr inż Kamiński Krzysztof wykładowca
Lecturer
58 347 2429 24 krzysztof.kaminski@pg.edu.pl
dr inż. Kapcia Jerzy Emeryt 58 347 1014 511 kapcia@pg.edu.pl
mgr inż. Karczewski Artur wykładowca
Lecturer
58 347 1112 306 artkarcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kaszowski Paweł wykładowca
Lecturer
58 347 1842 138 pawkaszo1@pg.edu.pl
mgr inż. Kazimierska Olga wykładowca
Lecturer
58 347 1154 329 olga.kazimierska@pg.edu.pl
  Kloc Marzena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
inż. Knapczyk Włodzimierz administrator sieci
Network Administrator
58 347 1237 503 knapw@pg.edu.pl
dr inż. Kniat Aleksander starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1408 511 olek@pg.edu.pl
  Koessner Ewa pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Koralewski Jan specjalista nauk.-techn.
R&D Specialist
58 347 2343 219 jkoral@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Korczewski Zbigniew profesor zwyczajny, kierownik katedry Siłowni Morskich i Lądowych
Professor,  Head of Department
58 347 2181 615 zbikorcz@pg.edu.pl
mgr inż. Kowalski Jakub asystent
Assistant
58 347 1343 227 jakub.kowalski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Kozaczka Eugeniusz profesor zwyczajny
 Professor
tel 58 347 2557 fax 58 348 6127 328 kozaczka@pg.edu.pl
dr hab. inż. Kozak Janusz profesor nadzwyczajny PG, dziekan WOiO
Associate Professor, Dean
58 347 1375 232 kozak@pg.edu.pl
dr inż. Krężelewski Michał starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1879 331 krezel@pg.edu.pl
  Krzemiński Jacek technik
Technician
58 347 1586 Hala Techmol.  
  Kula Irena samodzielny referent
Administration Staff
58 347 1567 203 iradziek@pg.edu.pl
mgr inż. Kula Marek wykładowca
Lecturer
58 348 6445 170 markula@pg.edu.pl
mgr inż. Kunicka Magdalena wykładowca
Lecturer
58 347 2057 507 magdalena.kunicka@pg.edu.pl
dr Kurski Witold Nauczyciel akademicki 58 347 2530 323 wiku@pg.edu.pl
mgr. Kwiatkowska Anna samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 anna.kwiatkowska@pg.edu.pl
mgr inż. Lechociński Rafał wykładowca
Lecturer
58 347 2739 318 rafal.lechocinski@pg.edu.pl
mgr inż Leśniewski Wojciech wykładowca
Lecturer
58 347 2713 519 wojciech.lesniewski@pg.edu.pl
dr inż. Liberacki Roman adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1850 605 romanl@pg.edu.pl
  Lintner Żaneta pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr hab. inż. Litwin Wojciech profesor nadzwyczajny, prodziekan ds. nauki
Associate Professor,  Vice-Dean for Science
58 347 2844 505 wlitwin@pg.edu.pl
  Łomowska Joanna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220A  
mgr inż. Łukaszewicz Dorota specjalista n-t
R&D Specialist
58 347 2499 422 dorl@pg.edu.pl
mgr inż. Łutowicz Danuta wykładowca
Lecturer
58 347 1137 504 dluto@pg.edu.pl
dr inż. Maczyszyn Agnieszka adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2132 508 agnieszka.maczyszyn@pg.edu.pl
  Malik Magdalena pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Malinowska Katarzyna wykładowca
Lecturer
  267 katarzyna.malinowska@pg.edu.pl
mgr inż. Marszałkowski Konrad wykładowca
Lecturer
58 347 22-93 609 konrad.marszalkowski@pg.edu.pl
dr inż. Matuszewski Leszek adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1459 218 leszekma@pg.edu.pl
  Mączkowska Małgorzata pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr Meler - Kapcia Maria emeryt 58 347 1014 511 mariola@pg.edu.pl
  Michalczyk Agnieszka pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
dr hab. inż. Michalski Jan profesor nadzwyczajny PG
Associate Professor
58 347 1212 302 janmi@pg.edu.pl
mgr Michniewska-Kamińska Marietta specjalista
Specialist
58 347 1846 126 markamin2@pg.edu.pl
dr hab. inż. Mikulski Tomasz profesor nadzwyczajny
Associate Professor
58 347 2647 319 tomi@pg.edu.pl
dr inż. Młynarczyk Jan Nauczyciel akademicki 58 347 2729 304 jmlyn@pg.edu.pl
mgr Mołas Katarzyna wykładowca
Lecturer
48 347 1243 23 katmolas@pg.edu.pl
mgr inż. Mucharski Janusz dyrektor administracyjny
Administrative Director
58 347 1662 124 janusz.mucharski@pg.edu.pl
mgr inż. Nadolny Lech wykładowca
Lecturer
58 347 1043
58 347 1276
146 lena@pg.edu.pl
dr inż. Niklas Karol adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1943 268 karnikla@pg.edu.pl
dr inż. Niksa-Rynkiewicz Tacjana starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1424 516 tacniksa@pg.edu.pl
  Nowicki Jacek technik
Technical Staff
89 6441901 Iława jacnowi1@pg.edu.pl
  Obin Leszek starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic obin@pg.edu.pl
mgr inż. Ochał Norbert specjalista - kierownik Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych 58 347 1023

Hala LM

norbert.ochal@pg.edu.pl
mgr Okoń Dorota starszy specjalista
Senior Specialist
58 347 1793
58 347 1548
121 dokon@pg.edu.pl
dr inż. Oleksiewicz Bogusław Nauczyciel akademicki 58 347 2513 303 bogdano@pg.edu.pl
dr inż. Olszewski Henryk Nauczyciel akademicki 58 347 2646 324 holszews@pg.edu.pl
mgr inż. Olszewski Wojciech asystent
Assistant
58 347 2150 230 wojciech.olszewski@pg.edu.pl
mgr inż. Pająk Tomasz wykładowca
Lecturer
58 347 2214 518 tompajak@pg.edu.pl
mgr Parszutowicz Marta Kierownik Dziekanatu
Manager of Dean for Education Office
58 347 2600
58 347 2807
207
203
marta.parszutowicz@pg.edu.pl
mgr inż. Partycki Ryszard specjalista
Specialist
58 347 1459 218  
prof. dr hab. inż. Paszota Zygmunt profesor zw. PG
Full Professor
58 347 2924 510 zpaszota@pg.edu.pl
  Pawelczuk Czesław mistrz
Service Staff
58 347 1586
58 347 1023
Hala WOiO
Hala WM
 
dr inż. Piątek Daniel starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1510 509 freitag@pg.edu.pl
mgr inż. Piątkowska Ewa wykładowca
Lecturer
58 347 2214 518 ewapiatk@pg.edu.pl
mgr inż. Porala Bogumił specjalista
Specialist
58 347 1186 223 bora@pg.edu.pl
dr inż. Puch Wojciech starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2121 318 A puch@pg.edu.pl
mgr inż. Puzdrowska Patrycja wykładowca
Lecturer
58 347 1614 604 patpuzdr@pg.edu.pl
dr inż. Pyszko Ryszard starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 1774 221 pyszko@pg.edu.pl
inż. Rawa Mateusz specjalista
Engineering staff
58 347 2911 503 mateusz.rawa@pg.edu.pl
  Rębiś Arkadiusz starszy technik
Senior Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Rowiński Lech profesor nadzwyczajny PG, kierownik Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej,
Associate Professor, Head of Department
58 347 1907 224 rowinski@pg.edu.pl
dr inż. Rozmarynowski Bogdan starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2646 324 bogrozma@pg.edu.pl
dr inż. Rudnicki Jacek adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2973 611 jacekrud@pg.edu.pl
  Rusińska Jolanta starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
mgr inż. Samson Leszek wykładowca
Lecturer
58 347 1373 322 leszek.samson@pg.edu.pl
mgr inż. Sauer Tomasz konstruktor
Technical staff
58 347 2528 421 tsauer@pg.edu.pl
mgr inż. Sobczyk Paweł konstruktor
Technical staff
58 347 2561 423 sobczyk@pg.edu.pl
dr Stasiak Janusz Nauczyciel akademicki 58 347 2414 332 jansen@pg.edu.pl
mgr Stecewicz Tomasz Koordynator ds. dokumentacji studiów
Coordinatr for Documentation of Studies
58 347 2707 207 tom_stec@pg.edu.pl
  Suchocka Gabriela starszy szatniarz
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
dr inż. Supernak Marczewska Milena adiunkt
Assist. Prof.
58 348 6445 170 milsuper@pg.edu.pl
mgr inż. Szalewski Paweł wykładowca
Lecturer
58 348 1243 23 pszalews@pg.edu.pl
mgr inż. Szcześniak Arkadiusz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 425 arkadiusz.szczesniak@pg.edu.pl
  Szemis Hanna pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Szewczuk-Krypa Natalia wykładowca
Lecturer
58 347 2842 132 natszew1@pg.edu.pl
dr hab. inż. Szłapczyński Rafał adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2745 506 rafal@pg.edu.pl
mgr inż. Szwoch Izabela wykładowca
Lecturer
58 347 1938 315 izaczeka@pg.edu.pl
dr inż. Szymański Paweł starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2374 608 pawel.szymanski@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Szymczak Czesław profesor zwyczajny
Professor
58 347 1746 320 szymcze@pg.edu.pl
dr inż. Śmiałek-Telega Małgorzata adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2614 314 smialek@pg.edu.pl
  Tarasewicz Joanna Pracownik gospodarczy
Service Staff
58 347 2700 Szatnia  
prof. dr hab. inż. Tarełko Wiesław

profrsor zwyczajny
Professor

58 348 6444 169 wieslaw.tarelko@pg.edu.pl
dr inż. Trębacki Kazimierz starszy wykładowca
Senior Lecturer
58 347 2291 321 katre@pg.edu.pl
  Tutak Barbara samodzielny referent
Administration Staff
58 347 1548 121 tutak@pg.edu.pl
mgr Walenkiewicz Barbara samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl
  Walkowska Teresa pomocniczy pracownik obsługi
Auxiliary Service Employee
58 347 2146 220 A  
mgr inż. Warnke Danuta wykładowca
Lecturer
58 347 2143 221 danuta.warnke@pg.edu.pl
  Wasilewski Paweł technik
Technical Staff
58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż. Wilczewska Lidia wykładowca
Lecturer
58 347 1512 222 lidia.wilczewska@pg.edu.pl
mgr inż. Witos Dominika wykładowca
Lecturer
58 347 1154 329 dominika.witos@pg.edu.pl
dr inż. Wrzask Klaudia wykładowca
Lecturer
58 348 6436 175 klaudia.wrzask@pg.edu.pl
dr inż. Zadrąg Ryszard adiunkt
Assist. Prof.
58 347 2673 613 ryszadra@pg.edu.pl
prof. dr. hab. inż. Zadroga Bohdan profesor. zwycz.
Professor
58 347 2701 312 (WILiŚ) bzad@pg.edu.pl
  Zakrzewski Józef Krzysztof samodzielny referent techn.
Technical Officer
58 347 2246 27 A zakrz@pg.edu.pl
mgr. Zaleska Izabela samodzielny referent
Administration Staff
58 347 2807 204 izabela.zaleska@pg.edu.pl
  Zamojski Bartosz technik
Technician
58 347 1635 Lab. Żywic bartekz23@wp.pl
lic. Zdunek Tatiana administrator budynków WOiO
Bulding Administrator
58 347 1794 313 tzdunek@pg.edu.pl
prof. dr hab. inż. Zubek Mariusz Nauczyciel akademicki 58 347 2517 174 marzubek@pg.edu.pl
mgr inż. Zygadło Miłosz konstruktor
Technical staff
58 347 2632 425 milzygad@pg.edu.pl
dr inż. Żrodowski Cezary adiunkt
Assist. Prof.
58 347 1512 222 cezaryz@pg.edu.pl
mgr Żuk Robert specjalista
Specialist
58 347 1991 126 robzuk@pg.edu.pl
mgr inż. Życzkowski Marcin wykładowca
Lecturer
58 347 2057 507 marzyczk@pg.edu.pl
mgr inż. Żywicki Jędrzej wykładowca
Lecturer
58 347 1908 512 jedrzej.zywicki@pg.edu.pl