Lista potencjalnych opiekunów naukowych doktorantów na rok akademicki 2017/2018    

BOCHEŃSKI DAMIAN DR HAB. INŻ.  Pobierz
JAKUBOWSKI MAREK DR HAB. INŻ.   
DZIDA  MAREK DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
GŁUCH JERZY  DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
GRELOWSKA  GRAŻYNA DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
KOZAK JANUSZ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
LITWIN  WOJCIECH DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
MICHALSKI  JAN DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
MIKULSKI TOMASZ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG Pobierz
ROWIŃSKI  LECH DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG  
SZŁAPCZYŃSKI  RAFAŁ DR HAB. INŻ. , PROF. NADZW. PG     
DOMACHOWSKI  ZYGFRYD PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
DYMARSKI CZESŁAW PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
GIRTLER  JERZY PROF. DR HAB. INZ.  Pobierz
KORCZEWSKI ZBIGNIEW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
KOZACZKA  EUGENIUSZ PROF.  DR  HAB. INZ Pobierz
PASZOTA  ZYGMUNT PROF. DR HAB. INŻ. Pobierz
SZYMCZAK CZESŁAW PROF. DR HAB. INŻ.  Pobierz
TAREŁKO WIESŁAW PROF. DR HAB. INŻ.   
ZADROGA BOHDAN PROF. DR HAB. INŻ.