Praktyki i staże

Aktualności: W związku ze zmianą refundacji kosztów badań prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, w okresie od 01.04.2017 do 31.03.2018, badania laboratoryjne i badania RTG będą finansowane indywidualnie przez studentów. Refundowane w dalszym ciągu będą badania z zakresu medycyny pracy i konsultacji lekarzy specjalistów.

Praktyka studencka (zawodowa)

Długoterminowe staże badawczo-przemysłowe

Staże dla wybranych studentów II stopnia, którzy mogą przedłużyć okres studiów o 6 miesięcy, odbywając staż.