Praktyki i staże

Aktualności: W związku ze zmianą refundacji kosztów badań prowadzonych przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy, w okresie od 01.04.2017 do 31.03.2018, badania laboratoryjne i badania RTG będą finansowane indywidualnie przez studentów. Refundowane w dalszym ciągu będą badania z zakresu medycyny pracy i konsultacji lekarzy specjalistów.

Dane adresowe oraz numery telefonów i adres e-mail pod którym można rejestrować się na badania medycyny pracy:

Centrum Medyczne POLMED , Aleja Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk

Tel. 58 7789600

Tel. 885060303

Tel. 601943801

e-mail: recepcja.manhattan@polmed.pl

Praktyka studencka (zawodowa)

Długoterminowe staże badawczo-przemysłowe

Staże dla wybranych studentów II stopnia, którzy mogą przedłużyć okres studiów o 6 miesięcy, odbywając staż.

Oferty praktyk