Studium doktoranckie

Studia doktoranckie prowadzone są wspólnie z Wydziałem Mechanicznym i Wydziałem Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Gdańskiej oraz Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku.

Informacje szczegółowe na temat Środowiskowego Studium Doktoranckiego dostępne są pod adresem:

http://www.mech.pg.gda.pl/