Wydziałowa Rada Studentów

Szacunek Wiara Siła i Honor

 

Wydziałowa Rada Studentów Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa ( WRS OiO) jest wydziałowym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej.
W jej skład wchodzi 5 członków wyłonionych poprzez wybory powszechne spośród studentów Wydziału OiO.

Do głównych zadań WRS OiO należy:

 • Reprezentowanie interesów ogółu studentów naszego Wydziału, zarówno na szczeblu wydziałowym jak i uczelnianym,
 • Podejmowanie działań mających na celu poprawę warunków studiowania,
 • Stanie na straży praw studenta,
 • Niesienie pomocy studentom i interweniowanie u Władz Wydziału i Uczelni w sprawach problemowych,
 • Organizowanie imprez okolicznościowych ( otrzęsiny, połowinki, regaty itp.),
 • Integracja braci studenckiej OiO poprzez organizacje wyjazdów integracyjnych,
 • Organizacja Dni Wydziału w ramach Juwenaliów,
 • Wdrażanie w życie inicjatyw studentów OiO,
 • Organizowanie praktyk i wizyt w zakładach przemysłu okrętowego
 • Rozwijanie kontaktów ze środowiskiem gospodarczym
 • Propagowanie Wydziału wśród maturzystów

 

WRS OiO deleguje przedstawicieli do:

 • Uczelnianej Rady Studentów ( 1 delegat)
 • Rady Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa ( 3 delegatów)

 

Kontakt:

tel. 058-347-15-43
e-mail: wrs.oio@pg.edu.pl
więcej informacji na stronie: http://oio.pg.edu.pl/wrs