Administracja

Z-ca Dyrektora Administracyjnego:

mgr inż. Janusz Mucharski
tel: 58 347 1662
janusz.mucharski@pg.edu.pl
pok. 124

 

Sekretariat Wydziału:
mgr Dorota Okoń
tel. 58 347 1793; 58 347 1548
fax 58 348 6372
e-mail: sekoce@pg.edu.pl

 

Administrator Budynków WOiO:
lic. Tatiana Stosik
tel: 58 347 1794
tatiana.stosik@pg.edu.pl
pok. 313

 

Zespół Finansowy:
mgr Elżbieta Czajkowska
tel. 58 347 1946
czajka@pg.edu.pl
pok. 126

 

Biuro Katedr:
mgr inż. Małgorzata Bikonis
tel. 58 347 2191
      797 307 165
malbikon@pg.edu.pl
pok. 130