Centrum Komputerowe im. prof. Jerzego Doerffera na WOiO PG już otwarte

Z okazji 150 rocznicy istnienia DNVGL oraz 110-lecia Politechniki Gdańskiej, obie instytucje prezentowały dotychczasowe wspólne osiągnięcia i perspektywy na kolejne lata współpracy podczas inauguracji roku akademickiego 2014/15.

W ramach inauguracji roku akademickiego 2014/15, połączonego z obchodami obu rocznic, została oficjalnie zapoczątkowana działalność Centrum Komputerowego im. prof. Jerzego Doerffera. Profesor, jako wybitny naukowiec Politechniki Gdańskiej i wieloletni członek komitetu technicznego DNV był postacią łączącą obie instytucje od wielu lat, stąd idea uhonorowania Jego zasług w ramach wspólnego przedsięwzięcia.

Pierwsze komputerowe laboratorium dydaktyczne Centrum, zostało wyposażone w 21 nowoczesnych stacji roboczych z pakietem programów inżynierskich SESAM. Centrum jest ufundowane głownie przez DNVGL. W projekcie uczestniczą również inni sponsorzy, fundując oprogramowanie dla celów dydaktycznych i badawczych, są to: ZOELLER TECH – jeden z największych w Europie producentów pojazdów do utylizacji odpadów, zatrudniający dziesiątki absolwentów Politechniki oraz AVEVA i SISTRE – dostawcy wyspecjalizowanego oprogramowania dla przemysłu morskiego. Centrum realizując ideę współpracy Uczelni z przemysłem, zawsze bliskiej sercu Profesora, ma ułatwić szybkie reagowanie Uczelni na potrzeby przemysłu w zakresie kompetencji informatycznych absolwentów.

W uroczystości otwarcie brali udział m.in. Konsul Honorowy Królestwa Norwegii p. Michał Rzeszewicz oraz„ Head of Classification Poland” p. Inacio Golebski. Możliwości programów symulacyjnych SuSi zostały zaprezentowane podczas wykładu inauguracyjnego przeprowadzonego przez przedstawiciela DN.GL p. Przemysława Feinera.

DNV.GL jako wiodąca jednostka certyfikująca, współpracuje z przedsiębiorstwami pomagając im w osiągnięciu wyników ich organizacji, pracowników i infrastruktury oraz w podnoszeniu efektywności produktów i łańcuchów dostaw, poprzez certyfikację, weryfikację, ocenę i szkolenia. Kierując się swoim celem, jakim jest ochrona życia, mienia i środowiska, Grupa DNV GL pomaga organizacjom w uzyskaniu poprawy bezpieczeństwa i funkcjonowaniu zgodnym z zasadami zrównoważonego rozwoju. DNV GL świadczy usługi klasyfikacji i zapewniania zgodności z wymogami technicznymi, jak również oferuje specjalistyczne oprogramowanie i eksperckie usługi niezależnego doradztwa na rzecz przemysłu morskiego, energetyki oraz sektora wydobycia ropy naftowej i gazu. Ponadto, spółka świadczy eksperckie usługi doradztwa, wspierając organizacje w dokonywaniu właściwych wyborów, które wpływają nie tylko na ich firmy, ale i na całe społeczeństwo. Spółka nieustannie inwestuje w badania i współpracę na rzecz rozwoju innowacyjności, w dążeniu do zapewnienia klientom i społeczeństwu przyszłościowych rozwiązań technologicznych i operacyjnych

Więcej informacji i zdjęć na stronie „oficynamorska”

Galeria zdjęć