________

Program Vulcanus w Japonii

VULCANUS IN JAPAN to program oferujący praktyki przemysłowe w przedsiębiorstwach japońskich dla studentów UE kierunków inżynieryjnych, ścisłych, nowych technologii (high-tech). Program trwa 12 miesięcy i składa się z seminarium o Japonii, 4-miesięcznego kursu j. japońskiego oraz 8-miesięcznej praktyki.
W momencie aplikacji należy być zapisanym na studia między 4. rokiem a przedostatnim rokiem studiów doktoranckich.
Termin aplikacji 20 stycznia 2018.
Więcej informacji na stronie: http://eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

________

________

Konkurs na stypendia Santander - druga edycja - Szczegóły

________

ZAJĘCIA SOFT - SKILLS (DLA CHĘTNYCH)

ETHICS OF SCIENTIFIC RESEARCH
Andrzej Karalus, PhD, Department of Philosophy and Social Sciences at Faculty of Management and Economics, GUT

The course serves as an introduction to the most important ethical dilemmas that arise within the research environment. Fill the application form >>>

Course description:
1.      
What is ethics? Why ethics? What is the subject of the ethics of scientific research? Difference between ethics, morality and law. Answering the question: ‘Why should I even care about it?!’
2.      
Dimensions of the ethical evaluation. Fundamental ethical concepts. What is responsibility? What is ethos? Ethos of a scientist: integrity, responsibility, rectitude, reliability. Doing science as moral practice. In what sense science is tied to values?
3.      
Unethical practices that haunt science: plagiarism, data fabrication and misrepresentation. Copyrights and copywrongs. Authorship of the scientific articles  and the problem of ghost-writing and guest authorship. Whistleblowing: commendable in theory, difficult and perplexing in practice.
4.      
Ethics and the organizational structure of the universities. Peer-review system in scientific journals. Relevance of the given research and point-collecting hysteria. Ethical awareness in scientific practice. Researcher’s code of ethics. How practically handle ethical dilemmas and ethical challenges at work?
5.      How independent are exactly scientific endeavors? Instrumentalization of science and scientific research. Sociology of scientific research. Scientist at the crossroads, or how to put science, personal beliefs and society back together

________

W ramach współpracy Uczelnianej Rady Doktorantów z Centrum Języków Obcych, w bieżącym semestrze rozpocznie się kurs akademickiego języka angielskiego dla doktorantów I roku.
Kurs będzie obejmował łącznie 4 semestry, po 30 godzin każdy (w sumie 120 godzin). Zgłoszenia przyjmowane są do 27 października b.r. >>>  Zapisy na kurs angielskiego dla doktorantów I roku

________

Zapraszamy doktorantów do zgłaszania się do programu stypendialnego GFPS-Polska w Niemczech. Stypendium przyznawane jest na okres kwiecień - sierpień 2018 (na semestr letni wg niemieckiego kalendarza akademickiego).  Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15.11.2017. >>> Program stypendialny stowarzyszenia GFPS Polska dla doktorantów

________

W dniach 17–19.11.2017 r. w Warszawie odbędzie się pierwszy ogólnopolski kongres IKONA 2017 dla młodych naukowców (najzdolniejszych studentów i doktorantów realizujących projekty naukowe i ich opiekunów naukowych). >>> I Interdyscyplinarny Kongres Akademickiego Ruchu Naukowego IKONA 2017

________

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych. Politechnika Gdańska może się pochwalić znakomitym rezultatem – dwa wydziały otrzymały kategorię A+, a pięć wydziałów kategorię A. >>> Ocena działalności naukowej jednostek. Aż siedem wydziałów PG w kategoriach A+ i A!

________

Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie MNiSW

________

W zakładce program/plan studiów znajduje sie aktualny plan studiów dla studentów I roku roku ak. 2017/2018.

________

 Organizacji roku akademickiego 2017/2018.POBIERZ
Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2017 z 8 maja 2017 r.

________

ZAJĘCIA SOFT - SKILLS

Obowiązkowe zajęcia na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018
PODSTAWY METODYCZNE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
prowadzący:dr Jolanta Dyrda, UG; dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

Warsztat z przygotowania pedagogicznego, 15 g.,2 ECTS
Zajęcia są obowiązkowe, doktoranci z I roku są już na listach uczestników.

Blok I. Warsztaty komunikacji (2 x 3 godz.)
1. Komunikacja ze studentami
2. Wystąpienia publiczne
3. Rozwiązywanie konfliktów

Blok II. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela akademickiego (2 x 3 godz.)
1. Modele nauczania
2. Metody dydaktyczne
3. Sposoby realizacji zajęć

Blok III. System oceniania (1 x 3 godz.)
1. Modele oceniania
2. Funkcje oceny

______________________

Dot. STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO
ORAZ ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM Z DOTACJI NA ZADANIA PROJAKOŚCIOWE

harmonogram działań:

do 20.10.2017 (piątek) - składanie wniosków (dziekanat p. 204WOiO)
do 03.11.2017 (piątek) - rozpatrzenie wniosków przez WKD i przekazanie odnośników do wstępnych list rankingowych do Działu Spraw Naukowych
do 08.11.2017 (środa) - ogłoszenie wyników na stronie SDPG, stronie WOiO oraz stronie Działu Spraw Naukowych
do 15.11.2017 (środa) - składanie odwołań do WKD
do 22.11.2017 (środa) rozpatrzenie odwołań przez WKD
do 29.11.2017 (środa) - ogłoszenie przez Prorektora ds. nauki listy doktorantów, którym przyznano stypendium

______________________________