Dział Spraw Naukowych PG :
Decyzje rektora ws. stypendiów już do odbioru

W dn. 13 grudnia 2017 r. zakończył się proces przekazywania na wydziały imiennych decyzji rektora ws. przyznania lub odmowy przyznania stypendiów doktoranckich i projakościowych. Po ich odbiór zapraszamy do sekretariatów studiów doktoranckich na swoich wydziałach.

Zgodnie z informacją podaną w dn. 29 listopada o wynikach tegorocznego konkursu na stypendia, każdy doktorant, który złożył wniosek o stypendium w tym roku, otrzyma imienną decyzję administracyjną z podaniem jej podstawy i możliwych ewentualnych środków odwoławczych.

Prosimy o sprawny odbiór decyzji. W przypadku nieodebrania przez doktoranta decyzji o przyznaniu stypendium jego wypłata może zostać zawieszona lub wstrzymana. W przypadku nieodebrania przez doktoranta decyzji o odmowie przyznania stypendium, doktorantowi nie przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez rektora ani skarga do sądu.

________

Program Vulcanus w Japonii

VULCANUS IN JAPAN to program oferujący praktyki przemysłowe w przedsiębiorstwach japońskich dla studentów UE kierunków inżynieryjnych, ścisłych, nowych technologii (high-tech). Program trwa 12 miesięcy i składa się z seminarium o Japonii, 4-miesięcznego kursu j. japońskiego oraz 8-miesięcznej praktyki.
W momencie aplikacji należy być zapisanym na studia między 4. rokiem a przedostatnim rokiem studiów doktoranckich.
Termin aplikacji 20 stycznia 2018.
Więcej informacji na stronie: http://eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

________

ZAJĘCIA SOFT - SKILLS (DLA CHĘTNYCH)

ETHICS OF SCIENTIFIC RESEARCH
Andrzej Karalus, PhD, Department of Philosophy and Social Sciences at Faculty of Management and Economics, GUT

The course serves as an introduction to the most important ethical dilemmas that arise within the research environment. Fill the application form >>>

Course description:
1.      
What is ethics? Why ethics? What is the subject of the ethics of scientific research? Difference between ethics, morality and law. Answering the question: ‘Why should I even care about it?!’
2.      
Dimensions of the ethical evaluation. Fundamental ethical concepts. What is responsibility? What is ethos? Ethos of a scientist: integrity, responsibility, rectitude, reliability. Doing science as moral practice. In what sense science is tied to values?
3.      
Unethical practices that haunt science: plagiarism, data fabrication and misrepresentation. Copyrights and copywrongs. Authorship of the scientific articles  and the problem of ghost-writing and guest authorship. Whistleblowing: commendable in theory, difficult and perplexing in practice.
4.      
Ethics and the organizational structure of the universities. Peer-review system in scientific journals. Relevance of the given research and point-collecting hysteria. Ethical awareness in scientific practice. Researcher’s code of ethics. How practically handle ethical dilemmas and ethical challenges at work?
5.      How independent are exactly scientific endeavors? Instrumentalization of science and scientific research. Sociology of scientific research. Scientist at the crossroads, or how to put science, personal beliefs and society back together

________

Nowy podział dyscyplin a prowadzenie studiów i badań – wyjaśnienie MNiSW

________

W zakładce program/plan studiów znajduje sie aktualny plan studiów dla studentów I roku roku ak. 2017/2018.

________

 Organizacji roku akademickiego 2017/2018.POBIERZ
Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2017 z 8 maja 2017 r.

________

ZAJĘCIA SOFT - SKILLS

Obowiązkowe zajęcia na semestr zimowy w roku akademickim 2017/2018
PODSTAWY METODYCZNE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
prowadzący:dr Jolanta Dyrda, UG; dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

Warsztat z przygotowania pedagogicznego, 15 g.,2 ECTS
Zajęcia są obowiązkowe, doktoranci z I roku są już na listach uczestników.

Blok I. Warsztaty komunikacji (2 x 3 godz.)
1. Komunikacja ze studentami
2. Wystąpienia publiczne
3. Rozwiązywanie konfliktów

Blok II. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela akademickiego (2 x 3 godz.)
1. Modele nauczania
2. Metody dydaktyczne
3. Sposoby realizacji zajęć

Blok III. System oceniania (1 x 3 godz.)
1. Modele oceniania
2. Funkcje oceny

______________________