____________________

Utworzenia stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich
na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
(aktualny program studiów znajduje się w zakładce Program/Plan studiów) POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 11/2017 z 29 czerwca 2017 r.

____________________

 Organizacji roku akademickiego 2017/2018.POBIERZ
Pismo okólne Rektora Politechniki Gdańskiej nr 7/2017 z 8 maja 2017 r.
 

Regulamin studiów doktoranckich PolitechniKI Gdańskiej. POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 66/2017/XXIV z 19 kwietnia 2017 r.
 

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich POBIERZ

____________________

UCHWAŁY RADY WYDZIAŁU

Powołanie Komisji Programowej ds. studiów doktoranckich na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 7-2017
 

Kryteria, jakie powinien spełniać opiekun naukowy kandydata na studia doktoranckie POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 22-2017
 

Liczba doktorantów, nad jaką może sprawować opiekę samodzielny pracownik naukowy POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 23-2017
 

Zmiana programu studiów doktorskich na WOiO PG POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 24-2017
 

Powołanie kierownika studiów doktoranckich na WOiO PG POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 25-2017
 

Zatwierdzenie listy opiekunów mogących sprawować opiekę  nad doktorantem POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 26-2017
 

Zatwierdzenie limitów przyjęć na studia doktoranckie POBIERZ
Uchwała Rady Wydziału nr 27-2017

____________________

REKRUTACJA

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia doktoranckie rok akademicki 2017/2018 POBIERZ 
Uchwała Senatu PG nr 65/2017/XIV z 19 kwietnia 2017 r.
 

Zmiany w uchwale Senatu nr 65/2017/XXIV z dnia 19 kwietnia 2017 r.
w sprawie określenia warunków i trybu rekrutacji kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne
studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice Gdańskiej
na rok akademicki 2017/2018. POBIERZ
Uchwała Senatu PG nr 104/2017/XXIV z 5 lipca 2017 r.

____________________

STYPENDIA 

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych, doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 19/2017 z 29 września 2017 r.  
 

      Regulamin Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 1/2017 z 3 stycznia 2017 r. 
 

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom i doktorantom
Politechniki Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 20/2017 z 29 września 2017 

____________________

OPŁATY

Zarządzenie Rektora ws wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. POBIERZ 


Zarządzenie Rektora PG ws zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Rektora PG nr 13/2017 z 10 lipca 2017 r. w sprawie: wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Politechnice Gdańskiej dla osób będących obywatelami polskimi i cudzoziemcami studiującymi na zasadach obowiązujących obywateli polskich.
Zarządzenie  Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 26/2017 z 6 grudnia 2017 r. POBIERZ
 

Zasady pobierania opłat za usługi edukacyjne oraz warunki i tryb zwalniania z tych opłat studentów i doktorantów. POBIERZ
Uchwała Senatu PG  nr 79/2017/XXIV z 21 czerwca 2017 r.

 

Wysokość opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r.

____________________

KATEDRALNE SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Zasady oceny katedralnego seminarium doktoranckiego POBIERZ
Załącznik nr 1 zaświadczenie
Zarządzenie Dziekana WOiO nr 1/2018 z 05.07.2018 r.

 

WYDZIAŁOWE SEMINARIUM DOKTORANCKIE

Zasady oceny wydziałowego seminarium doktoranckiego POBIERZ
Załącznik nr 1 zaświadczenie
Zarządzenie Dziekana WOiO nr 1/2018 z 05.07.2018 r.

____________________

OPŁATY DLA CUDZOZIEMCÓW PODEJMUJĄCYCH STUDIA NA ZASADACH ODPŁATNOŚCI

 
Wysokość opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na rzecz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności na Politechnice Gdańskiej. POBIERZ
Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej  nr 18/2016 z 29 lipca 2016 r.    

 

Procedura indywidualnego toku studiów doktoranckich dla obcokrajowców
Part – Time Studies Specifications - Individually Supervised Doctorate for International Candidates  POBIERZ
Zarządzenie Dziekana WOiO nr 2/2018 z 05.07.2018 r.