Biblioteka

Biblioteka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Informacje ogólne:

Biblioteka na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa
jest Filią nr 4 Biblioteki Głównej Politechniki Gdańskiej.
Mieści się w Gmachu Wydziału, pok.311.
Telefon: 347-17-99, e-mail: bibl.oio@pg.edu.pl

 Godziny otwarcia:

    pn, wt, czw, pt 9:00-19:00
    środa 9:00-16:00
    sobota 9:00-15:00

 

Pracownicy:

    Jacek Sikora, bibliotekarz,  jacek.sikora@pg.edu.pl
    Waldemar Szaraniec, bibliotekarz, szafran@pg.edu.pl

Zbiory:

Podstawą księgozbioru biblioteki są książki z zakresu:
- projektowania, budowy i wyposażenia okrętów, małych statków i jachtów
- maszyn, siłowni i urządzeń okrętowych
- działalności stoczni, portów morskich i śródlądowych
- transportu morskiego
- oceanotechniki i oceanologii

Uzupełnieniem tego księgozbioru są książki m.in. z zakresu elektroniki, fizyki, matematyki, mechaniki, ochrony środowiska i tworzyw sztucznych,
Oprócz książek w bibliotece gromadzone są czasopisma w językach: polskim, angielskim, francuskim, niemieckim i rosyjskim.
Są tu zbiory charakterystyczne dla tej biblioteki: przepisy dotyczące budowy statków wydawane przez Polski Rejestr Statków oraz firmę amerykańską ABS, rejestr budowanych statków wydawany przez PRS, Lloyd s Register of Ships oraz konwencje Międzynarodowej Organizacji Morskiej.
Zbierane są kserokopie artykułów z czasopism zawierające informacje o statkach zbudowanych w Polsce w ciągu ostatnich 50 lat oraz o portach i stoczniach.

 

Udostępnianie zbiorów:

 

Czytelnia jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych po okazaniu legitymacji studenckiej lub dowodu osobistego.
Czasopisma bieżące udostępniane są w wolnym dostępie.
Pozostałe zbiory podaje bibliotekarz.
Biblioteka posiada dostęp do katalogu komputerowego Virtua, który umożliwia wyszukiwanie zbiorów wg kilku kryteriów: np. autora, tytułu, hasła przedmiotowego i in.
Oprócz katalogu komputerowego są tu katalogi kartkowe: katalog czasopism, katalog autorski pracowników WOiO oraz katalog tematyczny książek.
 

Działalność dydaktyczna:

Pracownicy biblioteki prowadzą szkolenie z przysposobienia bibliotecznego dla studentów pierwszego roku studiów dziennych.
Prowadzone są również indywidualne szkolenia z zakresu posługiwania się katalogiem Virtua oraz pomoc w wyszukiwaniu informacji.

 


Przydatne odnośniki: