Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Prodziekan ds. Organizacji Studiów
dr hab. inż. Damian Bocheński

 

Damian Bocheński – ur. 1961 r. w Gdańsku. W latach 1981–1987 studiował w Instytucie Okrętowym Politechniki Gdańskiej, dyplom magistra inżyniera otrzymał w 1987 r.; stopień doktora nauk technicznych otrzymał w 1996 r., a stopień doktora habilitowanego w 2014 r., oba na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej.

Zatrudniony na Politechnice Gdańskiej od 1987 r. na stanowisku asystenta. Od 1996 r. jest zatrudniony na stanowisku adiunkta. Od początku zatrudnienia na PG pracuje w Katedrze Siłowni Morskich i Lądowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa (do 2014 r. Katedra Siłowni Okrętowych). Od 2012 r. pełni funkcję prodziekana ds. organizacji studiów WOiO PG.

Specjalizuje się w zagadnieniach projektowania i eksploatacji siłowni statków specjalnych, głównie pogłębiarek, statków rybackich i statków górnictwa morskiego. Dziedzina nauk technicznych, dyscyplina naukowa: budowa i eksploatacja maszyn. Autor ponad 60 publikacji naukowych, współautor jednego podręcznika akademickiego.