Defibrylator

Defibrylator znajduje się w pomieszczenie Portierni WOiO, przy głownym wejściu do budynku.