Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gmach Wydziału, II. piętro, pokoje 203, 204, 407, 408

E-mail: dziekoce@pg.edu.pl

Uwaga: w kwestiach studenckich prosimy o kontakt na maile osób odpowiedzialnych za określony kierunek studiów (lista poniżej)

Prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Dziekanacie i załatwianie spraw
e-mailowo lub telefonicznie.

W okresie od 13.11 do 27.11 pracownicy dziekanatu pracują w sposób rotacyjny zgodnie z poniższym harmonogramem. Rekomendujemy kontakt drogą elektroniczną (e-mailem). Kontakt telefoniczny jest możliwy w dni tygodnia, w których pracownik pełni dyżur w dziekanacie WOiO.

Podania należy składać drogą e-mailową, wyłącznie za pośrednictwem konta studenckiego na adresy pracowników dziekanatu. Podanie należy przesłać w wersji zeskanowanego dokumentu, zawierającego podpis osoby zainteresowanej.

During the period of the university's work limitation, the work of dean`s office for education shall be on call in accordance with the schedule below. However, we ask you to contact the employees of the dean`s office by the telephone or e-mail, if possible.

 • All applications for consideration by the Dean for Education or Rector for Education shall be sent electronically to the mail addresses of the dean`s for education office staff from the student account.

Godziny przyjęć studentów:

Dla studiów stacjonarnych:

 • poniedziałek: 8.30-11.45
 • wtorek: 12.00-15.30;
 • środa– dziekanat nie przyjmuje studentów;
 • czwartek 8.30 - 11.45;
 • piątek 8.30 - 11.45;

Dla studiów niestacjonarnych:

 • sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Roman Liberacki

 • przyjęcia studentów –  pok. 605 - kontakt tylko telefoniczny lub mailowy
 • e-mail: romanl@pg.edu.pl
 • tel.: 58 347 1850
 

 

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik: 

mgr Marta Parszutowicz

 • kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu,
 • ubezpieczenia studentów powyżej 26 roku życia,
 • studia doktoranckie,
 • zaświadczenia przedemerytalne.

mgr Aleksandra Kopytko

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, (bez I roku),
 • Inżynieria morska i brzegowa, studia stacjonarne II stopnia.

mgr Barbara Walenkiewicz

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne II stopnia polsko i angielskojęzyczne Ocean Engineering),
 • Oceanotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia.

mgr inż. Joanna Krause

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Energetyka, studia stacjonarne I stopnia polsko i angielskojęzyczne Energy Technologies -
 • Energetyka, studia stacjonarne II stopnia 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopniaI rok 

 

 

Irena Kula

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Transport, studia stacjonarne I i II stopnia, 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM

 

mgr Anna Cesarz

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Transport, studia stacjonarne I i II stopnia, 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM

mgr Tomasz Stecewicz

Koordynator ds. Dokumentacji Kształcenia

 • Tel.:  58 347 2707
 • E-mail: tom_stec@pg.edu.pl
 • Pok. 207 -> UWAGA! W czasie remontu Dziekanatu pokój 513