Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

Gmach Wydziału, II. piętro, pokoje 203 i 204,

E-mail: dziekoce@pg.edu.pl

 

Godziny przyjęć studentów:

 • Dla studiów stacjonarnych
  • poniedziałek: 8.30-11.45
  • wtorek: 12.00-15.30;
  • środa – dziekanat nie przyjmuje studentów;
  • czwartek  8.30 - 11.45;
  • piątek 8.30 - 11.45;
 • Dla studiów niestacjonarnych:
  • sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)
 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Hossein Ghaemi

Pokój 222A

e-mail: ghaemi@pg.edu.pl

tel.: 58 348 6053

 

Pracownicy Dziekanatu:

 

Kierownik:

mgr Marta Parszutowicz

 • kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu,
 • ubezpieczenia studentów powyżej 26 roku życia,
 • zaświadczenia przedemerytalne,
 • rezerwacje sal.

 

Tel.: 58 347 2600
E-mail: marta.parszutowicz@pg.edu.pl

Pok. 203

Irena Kula

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Transport, studia stacjonarne I i II stopnia;
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM

Tel. 58 347 2807

E-mail: iradziek@pg.edu.pl

Pok. 204

 

mgr Barbara Walenkiewicz

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne II stopnia polsko i angielskojęzyczne Ocean Engineering),
 • Oceanotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia.

Tel. 58 347 1567

E-mail: barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl

Pok. 203

mgr Aleksandra Kopytko

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, (bez I roku),
 • Inżynieria morska i brzegowa, studia stacjonarne II stopnia.

Tel. 58 347 2807

e-mail: aleksandra.kopytko@pg.edu.pl

Pok. 204

mgr Janina Cholewińska

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Energetyka, studia stacjonarne I stopnia polsko i angielskojęzyczne Energy Technologies,
 • Energetyka, studia stacjonarne II stopnia,
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia  I rok

Tel. 58 347 1658

e-mail: janina.cholewinska@pg.edu.pl

Pok. 203

Koordynator ds. Dokumentacji Kształcenia
mgr Tomasz Stecewicz

Tel.:  58 347 2707

E-mail: tom_stec@pg.edu.pl

Pok. 207

mgr Anna Kwiatkowska – urlop zdrowotny