Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

Gmach Wydziału, II. piętro, pokoje 203 i 204,

E-mail: dziekoce@pg.edu.pl

 

Godziny przyjęć studentów:

 • Dla studiów stacjonarnych
  • poniedziałek: 8.30-11.45
  • wtorek: 12.00-15.30;
  • środa – dziekanat nie przyjmuje studentów;
  • czwartek  8.30 - 11.45;
  • piątek 8.30 - 11.45;
 • Dla studiów niestacjonarnych:
  • sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)
 

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Hossein Ghaemi

Pokój 222A, w lipcu i sierpniu 2019 możliwość indywidualnego umawiania się na spotkanie z Prodziekanem drogą mailową i telefoniczną:

e-mail: ghaemi@pg.edu.pl

tel.: 58 348 6053

 

Pracownicy Dziekanatu:

 

Kierownik:

mgr Marta Parszutowicz

 • kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu,
 • ubezpieczenia studentów powyżej 26 roku życia,
 • zaświadczenia przedemerytalne,
 • rezerwacje sal.

 

Tel.: 58 347 2600
E-mail: marta.parszutowicz@pg.edu.pl

Pok. 203

Irena Kula

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Transport, studia stacjonarne I stopnia;
 • Transport, studia stacjonarne II stopnia;
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN.

Tel. 58 347 1658

E-mail: iradziek@pg.edu.pl

Pok. 203

 

mgr Barbara Walenkiewicz

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Energetyka, studia stacjonarne II stopnia,
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne II stopnia polsko i angielskojęzyczne Ocean Engineering),
 • Inżynieria morska i brzegowa, studia stacjonarne II stopnia,
 • Oceanotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia.

W związku z sobotnimi dyżurami w dziekanacie dla studentów studiów niestacjonarnych, Pani Barbara Walenkiewicz nie przyjmuje studentów studiów stacjonarnych II stopnia w następujące dni tygodnia:

marzec – 4, 11, 18 / maj – 20, 27 /czerwiec – 7, 21

 

Due to Saturday duty work in Dean Office for part-time students, Mrs. Barbara Walenkiewicz is taking no  full-time students on following dates:

March – 4, 11, 18 / May – 20, 27 /June – 7, 21

Tel. 58 347 1567

E-mail: barbara.walenkiewicz@pg.edu.pl

Pok. 203

 

mgr Anna Kwiatkowska

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Budowa i eksploatacja maszyn (Oceanotechnika) III stopnia, stacjonarne i niestacjonarne
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność ZiMwGM
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, I rok studiów.
 •  Energetyka, studia stacjonarne I stopnia (studia polsko i angielskojęzyczne)

Tel. 58 347 2807

e-mail: anna.kwiatkowska@pg.edu.pl

Pok. 204

mgr Izabela Zaleska

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalności okrętowe, od semestru 3,
 • sprawy stypendialne studentów.

Tel. 58 347 2807

e-mail: izabela.zaleska@pg.edu.pl

Pok. 204

Koordynator ds. Dokumentacji Kształcenia
mgr Tomasz Stecewicz

Tel.:  58 347 2707

E-mail: tom_stec@pg.edu.pl

Pok. 207