Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gmach Wydziału, II. piętro, pokoje 203 i 204

UWAGA: POMIESZCZENIA DZIEKANATU SĄ OBECNIE REMONTOWANE, TYMCZASOWO ZAPRASZAMY DO POKOJÓW 407 I 408 (IV PIĘTRO)

E-mail: dziekoce@pg.edu.pl

W okresie ograniczenia funkcjonowania Uczelni dziekanat pełni dyżury zgodnie z harmonogramem poniżej. Prosimy jednak aby z pracownikami dziekanatu kontaktować się w miarę możliwości telefonicznie lub e-mailowo.
 • Wszystkie podania do rozpatrzenia przez Prodziekana ds. kształcenia lub Prorektora ds. kształcenia i dydaktyki należy przesyłać drogą elektroniczną na adresy pracowników dziekanatu z konta studenckiego.
 
 • Zgodnie z z art. 51b ust. 4 ustawy "Podczas zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie i legitymacje służbowe nauczycieli akademickich są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności".
  Nie ma więc potrzeby osobistego przychodzenia do dziekanatu w celu przedłużenia ważności legitymacji.

 

During the period of the university's work limitation, the work of dean`s office for education shall be on call in accordance with the schedule below. However, we ask you to contact the employees of the dean`s office by the telephone or e-mail, if possible.

 

 • All applications for consideration by the Dean for Education or Rector for Education shall be sent electronically to the mail addresses of the dean`s for education office staff from the student account.

 

 • According to Article 51b(4) of the Act, "when the university is suspended or restricted and for 60 days after the university's completion, student cards and academic staff cards are valid without the need to confirm their validity". There is therefore no need to go to the dean`s for education office in person to renew their validity.

 

Godziny przyjęć studentów:

Dla studiów stacjonarnych:

 • poniedziałek: 8.30-11.45
 • wtorek: 12.00-15.30;
 • środa– dziekanat nie przyjmuje studentów;
 • czwartek 8.30 - 11.45;
 • piątek 8.30 - 11.45;

Dla studiów niestacjonarnych:

 • sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Roman Liberacki

 • przyjęcia studentów –  pok. 605 - godziny zostaną podane w późniejszym terminie
 • e-mail: romanl@pg.edu.pl
 • tel.: 58 347 1850
 

W okresie zawieszenia zajęć na PG kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia możliwy jest tylko drogą e-mailową lub za pośrednictwem pracownika Dziekanatu.

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik: 

mgr Marta Parszutowicz

 • kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu,
 • ubezpieczenia studentów powyżej 26 roku życia,
 • studia doktoranckie,
 • zaświadczenia przedemerytalne.

mgr Aleksandra Kopytko

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, (bez I roku),
 • Inżynieria morska i brzegowa, studia stacjonarne II stopnia.

mgr Barbara Walenkiewicz

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne II stopnia polsko i angielskojęzyczne Ocean Engineering),
 • Oceanotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia.

mgr inż. Joanna Krause

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Energetyka, studia stacjonarne I stopnia polsko i angielskojęzyczne Energy Technologies -
 • Energetyka, studia stacjonarne II stopnia 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopniaI rok 

 

 

Irena Kula

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Transport, studia stacjonarne I i II stopnia, 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM

 

mgr Tomasz Stecewicz

Koordynator ds. Dokumentacji Kształcenia

 • Tel.:  58 347 2707
 • E-mail: tom_stec@pg.edu.pl
 • Pok. 207 -> UWAGA! W czasie remontu Dziekanatu pokój 513

mgr Anna Cesarz

urlop macierzyński