Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gmach Wydziału, II. piętro, pokoje 203 i 204,

E-mail: dziekoce@pg.edu.pl

W okresie zawieszenia zajęć na PG dziekanat pełni dyżury zgodnie z harmonogramem poniżej, jednak na miejscu obecny jest jeden z  pracowników dziekanatu. Pozostali pracownicy pracują zdalnie i możliwy jest z nimi jedynie kontakt e-mailowy. Rekomendujemy i prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikiem pełniącym dyżur. Bezpośredni kontakt może narażać zarówno studenta jak i pracownika dziekanatu na niebezpieczeństwo.

During the period of suspension of classes at PG, the WOiO Dean's Office works according to the schedule below. Only one of the employees is on duty at the Dean's Office, the others work remotely and only e-mail contact is possible. We suggest contacting the employee on duty at the Dean's Office by phone or e-mail. Direct contact may expose both the student and the dean's staff to serious danger.

Dyżury w okresie 6.04.2020-10.04.2020:

 • poniedziałek - Marta Parszutowicz
 • wtorek - Aleksandra Kopytko
 • środa - Barbara Walenkiewicz
 • czwartek - Marta Parszutowicz
 • piątek - Barbara Walenkiewicz

Godziny przyjęć studentów:

Dla studiów stacjonarnych:

 • poniedziałek: 8.30-11.45
 • wtorek: 12.00-15.30;
 • środa– dziekanat nie przyjmuje studentów;
 • czwartek 8.30 - 11.45;
 • piątek 8.30 - 11.45;

Dla studiów niestacjonarnych:

 • sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Hossein Ghaemi

 • przyjęcia studentów – poniedziałki i piątki w godz. 15.00-16.00, pok. 222A
 • e-mail: ghaemi@pg.edu.pl
 • tel.: 58 348 6053

W okresie zawieszenia zajęć na PG kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia możliwy jest tylko drogą e-mailową lub za pośrednictwem pracownika Dziekanatu.

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik: 

mgr Marta Parszutowicz

 • kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu,
 • ubezpieczenia studentów powyżej 26 roku życia,
 • studia doktoranckie,
 • zaświadczenia przedemerytalne.

mgr Aleksandra Kopytko

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, (bez I roku),
 • Inżynieria morska i brzegowa, studia stacjonarne II stopnia.

mgr Barbara Walenkiewicz

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne II stopnia polsko i angielskojęzyczne Ocean Engineering),
 • Oceanotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia.

zastępstwo

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Energetyka, studia stacjonarne I stopnia polsko i angielskojęzyczne Energy Technologies - mgr Barbara Walenkiewicz
 • Energetyka, studia stacjonarne II stopnia - mgr Barbara Walenkiewicz
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopniaI rok - mgr Aleksandra Kopytko, Irena Kula

 

 

 

Irena Kula

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Transport, studia stacjonarne I i II stopnia, 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM

 

mgr Tomasz Stecewicz

Koordynator ds. Dokumentacji Kształcenia

mgr Anna Cesarz

urlop macierzyński