Dziekanat Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Gmach Wydziału, II. piętro, pokoje 203 i 204

E-mail: dziekoce@pg.edu.pl

W okresie zawieszenia zajęć na PG rekomendujemy i prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mailowy z pracownikami Dziekanatu. Bezpośredni kontakt może narażać zarówno studenta jak i pracowników dziekanatu na niebezpieczeństwo.

During the period of suspension of classes at PG, the WOiO Dean's Office suggest contacting the employees of the Dean's Office by phone or e-mail. Direct contact may expose both the student and the dean's staff to serious danger.

 

Godziny przyjęć studentów:

Dla studiów stacjonarnych:

 • poniedziałek: 8.30-11.45
 • wtorek: 12.00-15.30;
 • środa– dziekanat nie przyjmuje studentów;
 • czwartek 8.30 - 11.45;
 • piątek 8.30 - 11.45;

Dla studiów niestacjonarnych:

 • sobota 10.00-14.00 (tylko w terminach zjazdów)

Prodziekan ds. Kształcenia

dr inż. Hossein Ghaemi

 • przyjęcia studentów – poniedziałki i piątki w godz. 15.00-16.00, pok. 222A
 • e-mail: ghaemi@pg.edu.pl
 • tel.: 58 348 6053

W okresie zawieszenia zajęć na PG kontakt z Prodziekanem ds. kształcenia możliwy jest tylko drogą e-mailową lub za pośrednictwem pracownika Dziekanatu.

Pracownicy Dziekanatu:

Kierownik: 

mgr Marta Parszutowicz

 • kierowanie, nadzór i organizacja prac Dziekanatu,
 • ubezpieczenia studentów powyżej 26 roku życia,
 • studia doktoranckie,
 • zaświadczenia przedemerytalne.

mgr Aleksandra Kopytko

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, (bez I roku),
 • Inżynieria morska i brzegowa, studia stacjonarne II stopnia.

mgr Barbara Walenkiewicz

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Oceanotechnika, studia stacjonarne II stopnia polsko i angielskojęzyczne Ocean Engineering),
 • Oceanotechnika, studia niestacjonarne I i II stopnia.

mgr inż. Joanna Krause

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Energetyka, studia stacjonarne I stopnia polsko i angielskojęzyczne Energy Technologies -
 • Energetyka, studia stacjonarne II stopnia 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopniaI rok 

 

 

Irena Kula

Obsługa administracyjna kierunków studiów:

 • Transport, studia stacjonarne I i II stopnia, 
 • Oceanotechnika, studia stacjonarne I stopnia, specjalność IZN i ZiMwGM

 

mgr Tomasz Stecewicz

Koordynator ds. Dokumentacji Kształcenia

mgr Anna Cesarz

urlop macierzyński