Edukacja

Wydział kształci studentów na czterech kierunkach:

  • Oceanotechnika,
  • Energetyka,
  • Transport
  • Techniki geodezyjne w inżynierii.

W roku 2009 i 2010 Wydział uzyskał pozytywną ocenę kształcenia na kierunkach Oceanotechnika oraz Energetyka w wyniku akredytacji przeprowadzonej przez Państwową Komisję Akredytacyjną. Kierunek Transport wprowadzony dopiero w 2010 roku jeszcze nie podlegał akredytacji.

Kierunek Energetyka jest kierunkiem międzywydziałowym prowadzonym wspólnie z wydziałami: Mechanicznym oraz Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. W miarę potrzeby, na zlecenie przemysłu organizujemy studia podyplomowe i kursy uzupełniające. Wydział czyni przygotowania do prowadzenia studiów w języku angielskim. Wspólnie z Wydziałem Mechanicznym Politechniki Gdańskiej i Instytutem Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku prowadzimy studia doktoranckie.

Oprócz odpowiedniego programu dydaktycznego realizowanego na Wydziale, nasi studenci odbywają praktyki w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach związanych z gospodarką morską. Wielu naszych studentów ma możliwość semestralnych studiów na innych uczelniach europejskich w czasie trwania nauki w ramach programu Erasmus-Socrates.

Wydział prowadzi nabór na następujące kierunki i rodzaje studiów:

  • Oceanotechnika (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
  • Energetyka (studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia)
  • Transport (studia stacjonarne I stopnia)
  • Techniki geodezyjne w inżynierii (studia stacjonarne II stopnia)

Więcej informacji w dziale REKRUTACJA