Egzamin i prace dyplomowe

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2017-2018

Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2017-2018:

Oceanotechnika

Transport

Energetyka

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2016-2017

Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2016-2017:

Tematy prac dyplomowych II stopnia (magisterskich) na rok akademicki 2016-2017

(Proposals of Diploma Thesis Subjects for Master of Science level for 2016-2017 Academic Year)

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2015-2016

Tematy prac dyplomowych II stopnia na rok akademicki 2015-2016: Tematy prac

Tematy prac dyplomowych dla kierunku Techniki Geodezyjne w Inżynierii na ro akademicki 2015-2016: Tematy prac

Tematy prac zaproponowane przez Sail Service: Tematy prac

Uwaga: Tematy prac zaprezentowane w powyższym linku mają charakter informacyjny, tematy powinny być pobierane przez studenta z portalu moja.pg. Jeśli nie ma ich w systemie, prosimy o zwrócenie się do podanego przy temacie promotora aby wprowadził temat do sysemu moja.pg. Jest to niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

 

Wytyczne i wymagania edytorskie dla autorów prac dyplomowych: plik do pobrania

Procedura zatwierdzenia tematów prac dyplomowych: plik do pobrania