Uwaga! Od dnia 1 października 2019 studenci składający prace dyplomowe przed obroną nie muszą już dostarczać zdjęć do dyplomu, nowe wzory dyplomów nie przewidują zdjęć.

W roku akademickim 2019/2020 do otrzymania odpisu dyplomu i suplementów w języku angielskim w cenie opłaty dyplomowej (60 PLN) student musi złożyć przy składaniu pracy dyplomowej Wniosek o wydanie odpisu dyplomu ukończenia studiów w języku angielskim i/lub odpisu suplementu ukończenia studiów w języku angielskim. Złożenie takiego wniosku jest też możliwe w ciągu dwóch tygodni od dnia obrony, wymaga jednak wniesienia opłaty w wysokości 20 PLN.