Egzamin i prace dyplomowe

Lista doktorow, wykladowcow, starszych wykladowcow uprawnionych do prowadzenia prac dyplomowych w roku akademickim 2017/18

Zagadnienia na egzamin dyplomowy

Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2018-2019

Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2018-2019:

Oceanotechnika

Transport

Energetyka

 

Tematy prac dyplomowych na rok akademicki 2017-2018

Tematy prac dyplomowych I stopnia na rok akademicki 2017-2018:

Oceanotechnika

Transport

Energetyka

 

Tematy prac dyplomowych II stopnia na rok akademicki 2017-2018:

Oceanotechnika

Techniki Geodezyjne

Energetyka

Tematy prac dyplomowych dla specjalności Technologie Podwodne zaproponowane przez „przemysł”

 

Tematy prac zaproponowane przez Sail Service: Tematy prac

Uwaga: Tematy prac zaprezentowane w powyższym linku mają charakter informacyjny, tematy powinny być pobierane przez studenta z portalu moja.pg. Jeśli nie ma ich w systemie, prosimy o zwrócenie się do podanego przy temacie promotora aby wprowadził temat do sysemu moja.pg. Jest to niezbędne do właściwego funkcjonowania systemu antyplagiatowego.

 

Tematy zaproponowane przez profesorów wizytujących:

prof. Hamid Zeraatgar

 

Wytyczne i wymagania edytorskie dla autorów prac dyplomowych / Guidelines for Authors of Diploma Theses and Diploma Projects for Higher Education Studies at Gdansk University of Technology written in English: plik do pobrania

 

Przykładowe szablony prac dyplomowych w języku polskim i angielskim:

Przykładowy szablon pracy dyplomowej [ZR 22/2018 załącznik nr 3] doc

Przykładowy szablon pracy dyplomowej [ZR 22/2018 załącznik nr 3] docx

Example of diploma thesis template [RD 22/2018 Appendix no. 4] doc

Example of diploma thesis template [RD 22/2018 Appendix no. 4] docx