Studia II stopnia, kierunek Energetyka

Międzywydziałowe stacjonarne studia II stopnia na kierunku Energetyka prowadzone są wspólnie przez trzy Wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Studia trwają trzy semestry. Po pierwszym semestrze opiekę nad studentami sprawują wydziały prowadzące poszczególne specjalności.

W zależności od liczby kandydatów kształcenie może być realizowane w następujących specjalnościach:

  1. Zaawansowane systemy energetyczne
  2. Napędy turbinowe w transporcie lądowym, oceanotechnice i lotnictwie
  3. Eksploatacja współczesnych systemów energetycznych

 

Tytuł zawodowy
Absolwenci studiów otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera energetyki.

 

Struktura studiów
W trakcie pierwszego semestru studenci otrzymują gruntowne podstawy z przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych. Po pierwszym semestrze następuje wybór specjalności i przez następne dwa semestry studenci pogłębiają wiedzę z przedmiotów specjalnościowych. W trakcie trzeciego semestru należy napisać pracę dyplomową. Integralną częścią programu kształcenia jest wakacyjna praktyka zawodowa.

 

Sylwetka absolwenta
Studia zapewniają wykształcenie specjalistów, odpowiadające potrzebom zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli zagadnień związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii. Wykształcenie to opiera się na gruntownej wiedzy z obszaru techniki cieplnej, elektroenergetyki, informatyki i ekonomii.

Do pobrania:

 

ulotka