Green Shipping Initiative (GSI)

Na Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej w roku 2017 zapoczątkowano nową inicjatywę badawczą pod tytułem „Green Shipping Initiative (GSI)”. Celem inicjatywy jest zorganizowanie, usprawnienie i harmonizacja prac naukowych, badawczych i rozwojowych w zakresie podwyższenia efektywności energetycznej statków oraz opracowanie technik i technologii budowy, eksploatacji i zarządzanie statkami od procesu projektowania do końcowego złomowania we współpracy z przemysłem okrętowym i związanym z nim otoczeniem gospodarczym tak, aby żegluga zarówno morsko-oceaniczna jak i śródlądowa była coraz bardziej przyjazna dla środowiska naturalnego.

GSI został zaprezentowany podczas seminariów Centrum Badawczego EkoTech PG (https://pg.edu.pl/documents/10607/f29b2467-f6ff-4159-90e6-36a6e6bd2acb) i obejmuje m. in. następujące tematy – ale nie tylko:

 1. Efektywność energetyczna środków transportu wodnego oraz instalacje offshore;
 2. Wykorzystanie wodoru jako paliwa dla statków;
 3. Zmniejszenie zużycie paliwa oraz emisji gazów szkodliwych za pomocą zintegrowanego układu sterowania statku;
 4. Zmniejszenie emisji, odpadów i szkodliwych substancji w technologii budowy środków transportu wodnego i instalacje offshore;
 5. Nowe i alternatywne układy napędu statku, w tym układy kombinowane i hybrydowe;
 6. Badanie interakcji kadłub-śruba-silnik-ster dla długodystansowego rejsu statku z uwzględnieniem zmiennych warunków i trybów pływania;
 7. Metody zmniejszenia masy i oporu kadłuba statku, przy zachowaniu wymagań dot. bezpieczeństwa, w tym stateczności i wytrzymałości konstrukcji;
 8. Magazynowanie wodoru w dużej skali na jednostkach pływających;
 9. Paliwa alternatywne i zmodyfikowane w transporcie morskim;
 10. Zmniejszenie emisji szkodliwych substancji małych jednostek pływających na Bałtyku;
 11. Wykorzystanie energii odnawialnych do wspomagania głównego lub pomocniczego układu napędu statku;
 12. Ekologia wód balastowych statku;
 13. Green Port (ekologiczne instalacje portowe, dekarbonizacja, elektryfikacja).

Kierującym GSI jest prof. dr hab. inż. Janusz Kozak, Dziekan WOiO PG. Kontakt i zapytania dot. GSI: ghaemi@pg.edu.pl.