O Wydziale

Działalność dydaktyczna i naukowo-badawcza realizowana jest na Wydziale w siedmiu katedrach:

 
 • Katedra Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej,
 • Katedra Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa,
 • Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki
 • Katedra Siłowni Morskich i Lądowych,
 • Katedra Mechatroniki Morskiej,
 • Katedra Automatyki i Energetyki,
 • Katedra Mechaniki Konstrukcji

 

Na Wydziale działają dwie organizacje zajmujące się sprawami studenckimi:

 • Wydziałowa Rada Studentów
 • Wydziałowa Komisja Stypendialna

 

Na wyposażenie Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej składają się następujące obiekty:

 • budynek wydziału zawierający część administracyjną, dwa duże audytoria i szereg sal wykładowych
 • laboratoria dydaktyczne i badawcze, nowoczesne laboratorium komputerowe
 • biblioteka z czytelnią
 • należące do Wydziału specjalistyczne laboratoria rozmieszczone na terenie Politechniki Gdańskiej, w tym:
  • Laboratorium Hydromechaniki Okrętu
  • Laboratorium Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych
  • Laboratorium Urządzeń Okrętowych, Laboratorium Maszyn i Siłowni Okrętowych
 • Centrum Badawcze w Iławie

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa dysponuje także kilkoma jednostkami badawczymi o unikalnym charakterze, w tym:

 • Laboratorium Kadłubów Okrętowych
 • Laboratorium Hydromechaniki Okrętowej w Iławie
 • Basen Modelowy
 • Tunel Kawitacyjny
 • Laboratorium Maszynowe
 • Laboratorium Techniki Głębinowej i Materiałów Kompozytowych
 • Laboratorium Materiałoznawstwa