Azure Dev Tools for Teaching (oprogramowanie Microsoft)

Z dniem 11 lutego 2019 r. subskrypcja Microsoft Imagine została przekształcona w Azure Dev Tools for Teaching (zwane dalej ADTT).
W programie ADTT nadal jest dostęp do tych samych narzędzi, które były dostępne w ramach programu Imagine. Ponadto zyskuje się następujące możliwości:

  • dostęp do oprogramowania i platformy Azure w chmurze za pośrednictwem jednego portalu online. Zweryfikowani studenci mogą również
    uzyskać bezpłatny dostęp do platformy Azure bez karty kredytowej oraz środki w wysokości 100 USD.
  • kompleksowy dostęp do dodatkowych materiałów szkoleniowych za pomocą środowiska Microsoft Learn.

Wszyscy AKTUALNI studenci oraz pracownicy dydaktyczni Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG mogą pobierać dostępne oprogramowanie Microsoft oraz instalować na swoich komputerach osobistych! Ponadto student, który zakończył edukację, może w dalszym ciągu niekomercyjnie (w celach niezarobkowych) używać oprogramowania z programu ADTT. Nie może jednak uaktualniać go do innej wersji (przykładowo mając Windowsa 7 z MSDN nie można go uaktualnić do Windows 10). Może dalej korzystać z poprawek (np. za pośrednictwem Windows Update). Może również wykonywać kopie bezpieczeństwa takiego programowania oraz je odtwarzać.

Aby uzyskać dostęp do programu ADTT należy:

  1. założyć swoje konto Microsoft (konto indywidualne) – osoby, które już poosiadają takie konto nie muszą zakładać nowego;
  2. mieć konto e-mail w domenie pg.edu.pl (np. xxx@pg.edu.pl lub xxx@student.pg.edu.pl);
  3. przejść na stronę: https://aka.ms/devtoolsforteaching;
  4. nacisnąć przycisk "Sign In" i zalogować się za pomocą posiadanego konto Microsoft;
  5. pojawi się strona weryfikująca uprawnienia do programu ADTT, gdzie należy podać uczelniany adres e-mail (z domeny pg.edu.pl);
  6. przejść w zakładkę „oprogramowanie” w celu pobrania plików instalacyjnych oraz klucza licencyjnego.