Informacja na temat bezprzewodowego dostępu do Internetu

15 lutego 2008 roku została uruchomiona na terenie budynku WOiO sieć bezprzewodowa umożliwiająca dostęp do Internetu z komputerów wyposażonych w bezprzewodowe karty sieciowe.

Zasady korzystania z dostępu opisane są na stronie: eduroam.pg.edu.pl

Włodzimierz Knapczyk
Administrator Sieci Wydziałowej WOiO