Konta studenckie w laboratoriach komputerowych

Konta studenckie są zakładane w momencie rozpoczynania zajęć w laboratoriach komputerowych WOiO. Dla studiów stacjonarnych I stopnia Oceanotechnika, Zarządzanie, Energetyka WOiO jest to semestr drugi, Transport - semestr pierwszy. Konta pozostają aktywne do końca studiów już niezależnie od zajęć w laboratoriach. Co kilka lat konta są kasowane i zakładane od początku i wtedy, tak jak na początku należy zmienić hasło z przypisanego, składającego się z przypadkowych liter i cyfr, na swoje własne. Jedynym ograniczeniem dla hasła jest tylko jego długość - musi mieć co najmniej 6 znaków.

Profil każdego użytkownika jest ograniczony do 35MB (m. inn. "Moje dokumenty" i "Pulpit") a po przekroczeniu limitu występują kłopoty z wylogowaniem i synchronizacją profilu na serwerze.
Dlatego wszelkie dane należy przechowywać na dysku X: (prywatny  dla każdego użytkownika - z ograniczeniem do 400MB). Wykładowcy mają do dyspozycji dysk W: (wspólny) gdzie mogą umieszczać materiały dla studentów (dla studentów tylko do odczytu).
Jeśli zachodzi uzasadniona potrzeba zwiększenia miejsca na dysku X: - proszę o kontakt.

Włodzimierz Knapczyk
Administrator Sieci Wydziałowej WOiO