Możliwość korzystania z Platformy Obsługi Nauki PLATON U3 w CI TASK

Z Platformy Obsługi Nauki PLATON U3 mogą korzystać wszyscy studenci Politechniki Gdańskiej.

W tym celu należy:

  • zarejestrować się:

procedura rejestracji opisana została w task.cloud.pionier.net.pl  -> Menu  -> FAQ -> "rejestracja w usłudze obliczeń kampusowych" ;   

  • dokonać rezerwacji odpowiedniej aplikacji lub maszyny wirtualnej w wybranym przez siebie terminie:

procedura rezerwacji opisana została w task.cloud.pionier.net.pl  -> Menu  -> FAQ -> "zakładanie rezerwacji na aplikację";    

  • uruchomić aplikację:

procedura uruchomienia aplikacji opisana została w task.cloud.pionier.net.pl  -> Menu  -> FAQ -> "uruchomienie aplikacji"   

lub

  • podłączyć się do maszyny wirtualnej:

procedura podłączenia się do maszyny wirtualnej opisana została w task.cloud.pionier.net.pl  -> Menu  -> FAQ -> "podłączenie do maszyny wirtualnej".