Oprogramowanie Autodesk

Pracownicy i studenci mogą otrzymać dostęp do darmowych programów Autodesk'u (AutoCAD i inne) przez dostęp do strony 'Autodesk student community'.
Pracownicy/studenci posiadający adres mailowy z PG, mogą się samodzielnie zalogować na stronie Autodesk (http://www.autodesk.pl) - wybrać z linków na stronie pozycję: edukacja i uzyskać dostęp do darmowego oprogramowania.

Włodzimierz Knapczyk
Administrator Sieci Wydziałowej WOiO