Studia II stopnia, kierunek: Inżynieria morska i brzegowa

O tym kierunku

Międzywydziałowe stacjonarne studia II stopnia na kierunku Inżynieria morska i brzegowa prowadzone są wspólnie przez dwa Wydziały Politechniki Gdańskiej: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska i Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa.

Studia trwają 3 semestry. Studia dzielą się na dwie specjalności: Infrastruktura brzegowa i śródlądowa i Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne. Studenci po pierwszym semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności. Następne dwa semestry są poświęcone zdobyciu wiedzy fachowej -- teoretycznej i praktycznej -- w wybranej specjalności.

 

 

 

Kierunek pod patronatem Korporacji Budowlanej Doraco

 

 

 

Perspektywa pracy zawodowej

Absolwent  jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

 

Zarys programu studiów

Studia trwają 3 semestry. Studia dzielą się na dwie specjalności: Infrastruktura brzegowa i śródlądowa oraz Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne. Studenci po trzecim semestrze wybierają jedną z dwóch specjalności.

 

Specjalności

1. Infrastruktura brzegowa i śródlądowa:

 

2. Morskie konstrukcje hydrotechniczne i energetyczne:

 

Kwalifikacje absolwentów

Absolwent studiów drugiego stopnia uzyskuje zaawansowaną wiedzę teoretyczną w zakresie
projektowania i realizacji obiektów hydrotechnicznych morskich, brzegowych i rzecznych oraz
umiejętności pozwalające na udział w pracach projektowych, wykonawstwa, eksploatacji,
modernizacji i remontów złożonych obiektów hydrotechnicznych oraz konstrukcji morskich,
brzegowych i rzecznych. Posiada umiejętności wykorzystywania nowoczesnych metod
obliczeniowych, rozwiązań i technik pomiarowych wspartych wiarygodnymi wynikami analiz
inżynierskich. Jest przygotowany do pracy w zespole i kierowania zespołem w podstawowym
zakresie obowiązków w biurach projektowych, ośrodkach naukowych i w wykonawstwie, a także
do dalszego kształcenia na studiach trzeciego stopnia.

 

Program studiów II stopnia Inżynieria morska i brzegowa:

Rozpoczęte 2018/19 (Aktualizacja): Program oraz Plan studiów

Rozpoczęte 2019/20: Program oraz Plan studiów

 

Ulotka