OBECNIE TRWA REKRUTACJA na - Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) - Edycja XXVIII Start edycji XXVIII - wrzesień 2020 r. - ZAPRASZAMY (o przyjęciu na studia decyduje data wysłania zgłoszenia)                          

Pierwszy zjazd Edycji XXVIII 04-05.09.2020 r. - sala 25 WOiO PG budynek nr 30 (mapka w linku "Jak do nas trafić") 

E-mail pt. Informacje organizacyjne Edycja XXVIII Studia Podyplomowe Standardy ISO i Zarządzanie przez Jakość TQM_PG zostaną wysłane w dniu xx.xx.2020 r.

Dla kogo te studia:

Studia adresowane są do osób pragnących poznać, pogłębić wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami absolwentów wyższych uczelni lub studentów semestru dyplomowego z zachowaniem wymogu uzyskania dyplomu przed ukończeniem studiów podyplomowych.

Profil absolwenta:

Absolwenci studiów podyplomowych – „Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) uzyskują niezbędną wiedzę z zakresu nowoczesnych metod zarządzania organizacjami i umiejętności umożliwiające pełnienie funkcji przedstawiciela kierownictwa ds. systemów zarządzania w oparciu o uzyskane kompetencje: menedżera jakości i/lub auditora wewnętrznego zarządzania jakością, zarządzania środowiskowego, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy potwierdzone stosownymi certyfikatami.

Tematyka zajęć:

Podstawy systemów zarządzania jakością (SZJ), Systemy zarządzania jakością a strategia firmy/organizacji, Systemy zarządzania jakością w oparciu o normy ISO serii 9000 wymagania ISO 9001:2015, Zarządzanie środowiskiem w oparciu o normy ISO serii 14000 wymagania ISO 14001:2015, Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy ISO 45001:2018, Zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001, Zarządzanie ryzykiem wg normy ISO 31000, Zarządzanie bezpieczeństwem żywności, normy ISO 22000 (HACCP), Zarządzanie energią wg normy ISO 50001, AQAP (wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości) – zarządzanie ryzykiem, Total Quality Management (TQM), Zarządzanie projektem i procesami, Regulacje prawne w zakresie jakości (dyrektywy techniczne UE, znak CE), Koszty jakości, Narzędzia zintegrowanych systemów zarządzania, Dokumentowanie SZJ wspomagane komputerowo, Metody projektowania i doskonalenia jakości (QFD, SIX-SIGMA, FMEA), Sterowanie jakością i metody statystyczne (SPC…), Auditowanie systemów zarządzania, Certyfikacja i akredytacja - Ramowy program zajęć

Dodatkowe certyfikaty:

Dodatkowo dla chętnych istnieje możliwość bezpłatnego przystąpienia do czterech egzaminów uzupełniających, które dają możliwość uzyskania:
    Certyfikatu menedżera jakości.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania środowiskowego.
    Certyfikatu auditora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwa i higieną pracy.

Cztery egzaminy są wliczone w cenę studiów podyplomowych - po zdaniu egzaminów wydawany jest osobny certyfikat.

Świadectwo ukończenia nauki:
Warunkiem otrzymania Świadectwa ukończenia studiów podyplomowych Politechniki Gdańskiej, wg przepisów dla uczelni wyższych jest zaliczenie wymaganych programem studiów przedmiotów.

Czas trwania nauki: marzec 2020 – luty 2021 - ze względu na COVID - 19 termin rozpoczęcia wrzesień 2020 - kwiecień 2021

Termin rozpoczęcia studiów: 04.09.2020 r. (piątek) godzina 16.15 PG WOiO sala xx (jak do nas trafić - budynek nr 30)

Termin składania dokumentów: w trybie ciągłym szczegóły - zakładka Zgłoszenie na studia

O przyjęciu na studia decyduje data wysłania zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za studia zgodna z podanym terminem płatności.
Dyplomu ukończenia studiów - kopia (za zgodność z oryginałem) można dostarczyć podczas pierwszych zajęć.

REKRUTACJA - zakładka Zgłoszenie na studia

Wymagania wstępne:

  • Ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjacie)
  • Wysłanie (pobierz) kwestionariusza zgłoszenia na studia podyplomowe na adres: standardyiso.oio@pg.edu.pl lub dostarczenie kwestionariusza osobiście po wcześniejszym kontakcie telefonicznym (tel. kom. 600 38 66 32).

Koszt uczestnictwa (opłaty) - zakładka Płatność za studia
2600 zł brutto za semestr (wystawiamy Fakturę VAT) - opłata zawiera końcowe egzaminy uzupełniające.

Płatność za studia należy dokonać na: numer konta bankowego 34 1090 1098 0000 0001 2023 3761
tytuł wpłaty: "016265 – edycja XXVIII - Imię i Nazwisko” - szczegóły zakładka Płatność za studia

Zgłoszenia i informacje: 

W celu zgłoszenia się na studia podyplomowe, należy wysłać kwestionariusz zgłoszeniowy na adres e-mail: standardyiso.oio@pg.edu.pl

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt: mgr inż. Paweł Szalewski – Z-ca Kierownika Studiów, tel. 600 38 66 32

Liczba godzin: Program studiów obejmuje nauczanie przez dwa semestry - łącznie 204 godziny: w piątki, w godz. 16.15–20.00 i soboty, w godz. 9.15–17.00

Terminy zjazdów:

Rozpoczęcie I semestru: 04.09.2020 r.

Zjazd 1: 04-05.09.2020
Zjazd 2: 18-19.09.2020
Zjazd 3: 02-03.10.2020
Zjazd 4: 16-17.10.2020
Zjazd 5: 23-24.10.2020
Zjazd 6: 06-07.11.2020
Zjazd 7: 20-21.11.2020
Zjazd 8: 27-28.11.2020

Rozpoczęcie II semestru: 04.12.2020 r.

Zjazd 1: 04-05.12.2020
Zjazd 2: 18-19.12.2020 - PRZERWA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA
Zjazd 3: 08-09.01.2021
Zjazd 4: 22-23.01.2021
Zjazd 5: 29-30.01.2021
Zjazd 6: 05-06.02.2021
Zjazd 7: 19-20.02.2021
Zjazd 8: 05-06.03.2021
Zjazd 9: 19-20.03.2021

Egzaminy uzupełniające:

27.03.2021 od 9.30 do 13.00 - Egzaminy na MJ i AWJ
10.04.2021 od 9.30 do 13.00 - Egzaminy na AWŚ i AWBHP

Informacje szczegółowe:

mgr inż. Paweł Szalewski – Z-ca Kierownika Studiów, tel. 600 38 66 32