Trwa REKRUTACJA na - Standardy ISO i zarządzanie przez jakość (TQM) - Edycja XXVII

W celu zgłoszenia się na studia podyplomowe, należy do dnia 02.09.2019 r., wysłać kwestionariusz zgłoszeniowy  na adres e-mail: standardyiso.oio@pg.edu.pl o przyjęciu na studia decyduje data wysłania zgłoszenia oraz wniesienie opłaty za studia zgodna z podanym terminem płatności.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt:

mgr inż. Paweł Szalewski – Z-ca Kierownika Studiów, tel. 600 38 66 32