Jakość kształcenia

Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia dla potrzeb dynamicznego rozwoju gospodarki i społeczeństwa opartego na wiedzy jest jednym z głównych elementów misji Politechniki Gdańskiej. Jednym z ważniejszych narzędzi wspomagających naszą uczelnię w realizacji tak sformułowanej misji jest Uczelniany System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (USZiDJK), który współtworzą przedstawiciele Władz Uczelni, wydziałów, centrów dydaktycznych i jednostek administracji uczelnianej, jak również nauczyciele akademiccy, doktoranci, studenci i przedstawiciele środowiska gospodarczego.

Szczegółowe cele działania USZiDJK zostały sformułowane w  Uchwale Senatu Politechniki Gdańskiej (nr 57/2017/XXIV z 15 marca 2017 r.) i koncentrują się głównie na budowaniu kultury jakości, zapewnieniu spójności kształcenia i prowadzonych badań naukowych, doskonaleniu jakości kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej oraz podnoszeniu atrakcyjności i konkurencyjności Politechniki Gdańskiej.