Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa
Dziekan
dr hab inż. Janusz Kozak, prof. nadzw. PG

 

Po ukończeniu studiów podjął pracę w Stoczni Gdynia, od 1980 roku pracuje w Katedrze Technologii Okrętów Instytutu Okrętowego, a później Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej kolejno na stanowisku technologa (1980), specjalisty (od 1984), asystenta (od 1993), po obronie pracy doktorskiej: „Metoda oceny trwałości zmęczeniowej złożonych węzłów konstrukcji kadłuba statku w oparciu o koncepcję bezpiecznego pękania” (1997) – na stanowisku adiunkta, zaś po habilitacji na ATR w Bydgoszczy (2006) na stanowisku profesora nadzwyczajnego (2011).

W latach 1992–1993 pełnił równolegle funkcje dyrektora firmy „Technopark 92” sp. z o.o., a w latach 1996–1999 funkcję zastępcy prezesa zarządu firmy „Bałtycka Agencja Poszanowania Energii” SA, której jest współzałożycielem.

Od 2008 roku jest kierownikiem Katedry Technologii Obiektów Pływających, Systemów Jakości i Materiałoznawstwa.

W latach 2008–2012 pełnił funkcję prodziekana ds. naukowo-badawczych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa PG, a od 2012 roku – dziekan.

Za działalność naukowo-badawczą wyróżniony Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,  wielokrotnie nagrodami Rektora Politechniki Gdańskiej; odznaczony srebrnym i złotym krzyżem zasługi.

Jest żonaty, ma dwie córki i dwoje wnucząt.

Obszar działań naukowych to zmęczenie konstrukcji metalowych w warunkach morskich i nowoczesne materiały konstrukcyjne, a szczególnie stalowe panele sandwich spawane laserowo.

Zainteresowania pozazawodowe uprawiane czynnie to: żeglarstwo morskie i lodowe, muzyka i śpiew, narciarstwo, modelarstwo okrętowe i lotnicze.

więcej tutaj