Kierownik:

dr hab. inż. Marek Dzida, prof. nadzw. PG
tel: 58 347 2135
dzida@pg.edu.pl

 

Działalność dydaktyczna i badawcza Katedry Automatyki Energetyki jest głównie związana z analizą, modelowaniem, projektowaniem, symulacją, sterowaniem oraz diagnostyką układów dynamicznych występujących w okrętownictwie, a także w szeroko rozumianych systemach energetycznych, ze szczególną uwagą skupioną na napędów turbinowych.

Pracownicy Katedry systematycznie prezentują wyniki prowadzonych badań na organizowanych cyklicznie i okazjonalnie konferencjach i sympozjach naukowych. Wśród wielu z nich wymienić można:

  • International Scientific Symposium on „Technical, Economic, and Environmental Aspects of Combined Cycle Power Plants COMPOWER" – sympozjum organizowane cyklicznie przez Katedrę - dotychczas w latach 1995, 2000, 2004,
  • ASME TURBO Expo, Power for Land, Sea, And Air,
  • Explo-Diesel & Gas Turbine,
  • Kraftwerkstechnisches Kolloqium „Turbomaschinen In Energieanlagen „Dampf-Turbinen,Gasturbinen, Pumpen, Verdichter, Wasserturbinen, Windturbinen",
  • Napędy i Sterowanie (Seminarium towarzyszące Targom Producentów, Kooperantów i Sprzedawców Zespołów Napędowych),
  • International Symposium on Experimental and Computational Aerodynamics of Internal Flows,
  • International Confernce SYMKOM, Compressor&Turbine Stage Flow Path Theory, Experiment and User Verification,

oraz wielu innych.

Baza laboratoryjna Katedry Automatyki Okrętowej i Napędów Turbinowych stanowi zaplecze techniczne prowadzonych badań naukowych oraz umożliwia sprawną realizację procesu dydaktycznego. Możliwości takie stwarzają między innymi:

  • badawcze laboratorium turbinowe – nowocześnie wyposażone stanowisko modelowej turbiny powietrznej, wykorzystywane między innymi w pracach nad wpływem uszczelnień nadbandażowych na siły oddziałujące na wirnik,
  • dydaktyczne laboratorium turbinowe - stanowiska pomiarowe, programy: LAB-VIEW(wizualizacja pomiarów), FLUENT(modelowanie przepływów), FLOWER(modelowanie przepływów), ROTOR KIT(modelowanie dynamiki wirników),
  • dydaktyczne laboratorium automatyki i robotyki; stanowiska pomiarowe, systemy robotów i manipulatorów LEGO, programy komputerowe: MATLAB, ROTOR KIT