Kierownik Katedry:

prof. dr hab. inż. Grażyna Grelowska, prof. zw. PG

tel. 48 58 347 16 79

fax: 48 58 348 6127

gragrelo@pg.edu.pl

 

 

 

 

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka, prof. zw. PG

członek korespondent Polskiej Akademii Nauk

tel. 48 58 347 25 57

fax: 48 58 348 6127

kozaczka@pg.edu.pl

 

 

 

Biuro Katedr:

mgr inż. Małgorzata Bikonis

tel. 58 347 2191
      797 307 165

malbikon@pg.edu.pl

pok. 130