Od kilku dekad obserwujemy rosnące zainteresowanie zasobami naturalnymi, w tym zasobami energetycznymi na dnie mórz i oceanów. W związku z tym zapotrzebowaniem utworzone zostały na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa specjalności z zakresu eksploracji morza i inżynierii zasobów naturalnych.

            Rozporządzeniem Rektora PG z dn. 7.07.2014 utworzona została na bazie Zakładu Hydromechaniki nowa katedra pod nazwą "Katedra Hydromechaniki i Hydroakustyki", która zapewnia kontynuowanie dotychczasowej tematyki badawczej i dydaktycznej w zakresie hydromechaniki oraz rozszerza badania na obszar ściśliwości cieczy.

            Katedra prowadzi dydaktykę w zakresie: teorii okrętu, mechaniki płynów i numerycznej mechaniki płynów, hydromechaniki, właściwości morskich okrętów i obiektów oceanotechnicznych, niezatapialności, badania pól fizycznych okrętów, ochrony akustycznej w transporcie, akustyki i hydroakustyki oraz poszukiwania zasobów naturalnych metodami akustycznymi.