Dorobek pracowników katedry w zakresie dynamiki płynów nieściśliwych, to badania oddziaływania morza na obiekty pływające (okręty, statki, jachty), jednostki specjalne (wodoloty, poduszkowce, ślizgi), pojazdy specjalne (helikoptery z pontonami, amfibie wojskowe) oraz stacjonarne obiekty oceanotechniczne (platformy wiertnicze, urządzenia energetyki wiatrowej), ich zachowanie się na morzu oraz zagadnienia bezpieczeństwa - niezatapialność oraz właściwości morskie. W tym obszarze znajdują się także charakterystyki hydrodynamiczne pędników, w tym w szczególności śrub napędowych i ich charakterystyk kawitacyjnych.

            W katedrze realizowane są również projekty badawcze w zakresie ściśliwym cieczy w zastosowaniu do badań  pól akustycznych obiektów pływających. Między innymi opracowano i zbudowano demonstrator pól fizycznych okrętu, w zakresie pola akustycznego i hydrodynamicznego pracownicy katedry głównymi wykonawcami.

            Doświadczenie w badaniach i pomiarach zmian pól fizycznych środowiska morskiego oraz w zakresie wykrywania i identyfikacji przy pomocy sonarów, w tym bocznych i parametrycznych, obiektów podwodnych, wykorzystane zostało w projektach badawczych eksploracji morza.

            Nowoczesne metody identyfikacji obiektów znajdują także zastosowanie w zakresie wykrywania zdarzeń i mogą być użyte m. in. w systemach ochrony przed zagrożeniami. W tym zakresie prowadzony jest projekt rozwojowy dotyczący ochrony granicy państwowej.

Projekty badawcze

 

2013-2016

Ochrona granicy państwowej na Zalewie Wiślanym przy wykorzystaniu nowoczesnych metod wykrywania zdarzeń

projekt NCBiR umowa nr DOBR/0020/R/ID3/2013/03, 2013-2015, kierownik projektu prof. Eugeniusz Kozaczka

2013-2016

System monitorowania obszarów morskich w dolnej półsferze oraz analizy i archiwizowania danych rozpoznawczych

projekt NCBiR umowa nr DOBR/0067/R/ID3/2013/03, kierownik części realizowanej przez PG prof. Eugeniusz Kozaczka

 

2020-

Zastosowanie hybrydowego napędu crp-pod na ultradużych dwuśrubowych kontenerowcach w celu zwiększenie sprawności napędowej, redukcji gazów cieplarnianych i poprawy bezpieczeństwa nawigacyjnego

Projekt NCBiR umowa nr MARTERA-2/twin-crp-pod ULCS/1/2020

 

2013-2018

MARTECII/1/2014, akronim: WIND-TU-PLA, tytuł: „Design and analysis of the foundation and anchoring systems of offshore wind turbine platforms for the southern Baltic”, 2013-2018. Projekt z programu ERA-NET MARTECII, finansowany przez NCBR.

Konsorcjum: Politechnika Gdańska, Stocznia NAUTA, AADI - Aanderaa Data Instruments AS (Norwegia), NIVA - Norwegian Institute for Water Research.

Politechnika Gdańska pełniła funkcję lidera konsorcjum

 

2012-2015

PBS1/A6/8/2012, akronim AQUILO, tytuł: “Opracowanie metody doboru typu konstrukcji wsporczej morskiej turbiny wiatrowej w polskich obszarach morskich”, 2012-2015. Projekt z Programu Badań Stosowanych, finansowany przez NCBR.

Konsorcjum: Centrum Techniki Okrętowej S.A., BALTEX, Instytut Morski w Gdańsku, Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Instytut Oceanologii PAN, Politechnika Gdańska.

 

2011-2015

N N524 469839 „Opracowanie metody modelowania dynamiki obiektów oceanotechnicznych (offshore) poddanych oddziaływaniu środowiska”, 2011-2015. Projekt badawczy MNiSW