REGULAMIN PORZĄDKOWY

Dla studentów odbywających ćwiczenia laboratoryjne

w Katedrze Hydromechaniki i Hydroakustyki

 

 1. Zajęcia laboratoryjne dla studentów odbywają się w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz w pawilonie jugosłowiańskim na następujących stanowiskach pomiarowych:
  • duży basen modelowy – budynek WOiO;
  • mały basen modelowy – pawilon jugosłowiański;
  • kanał obiegowy – pawilon jugosłowiański.
 1. Na zajęciach wprowadzających do całego cyklu ćwiczeń laboratoryjnych prowadzący ma obowiązek zapoznać studentów z ogólnymi przepisami BHP i p.poż..
 1. Za bezpieczeństwo studentów w czasie prowadzonych zajęć dydaktycznych odpowiadają nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.
 1. Studenci mają prawo wchodzić i przebywać w pomieszczeniach, w których znajdują się stanowiska pomiarowe, tylko pod opieką pracownika prowadzącego dane zajęcia laboratoryjne.
 1. Studenci nie mają prawa przebywania w pomieszczeniach laboratoryjnych w czasie nieobecności prowadzącego zajęcia;
 1. Studenci mają obowiązek znać treść instrukcji laboratoryjnych. Przed przystąpieniem do wykonywania pomiarów prowadzący ma obowiązek przeprowadzić sprawdzian ze znajomości materiału zawartego w instrukcji przygotowanej dla danego ćwiczenia laboratoryjnego.
 1. Przed przystąpieniem do pomiarów pracownik prowadzący ćwiczenie laboratoryjne ma obowiązek zapoznać studentów z urządzeniami znajdującymi się na danym stanowisku pomiarowym.
 1. Urządzenia pomiarowe oraz inne urządzenia elektromechaniczne znajdujące się w pomieszczeniu laboratorium mogą być uruchamiane i obsługiwane jedynie przez upoważnionych pracowników Katedry.
 1. Studenci mają bezwzględny obowiązek wykonywania poleceń wydanych przez pracownika prowadzącego zajęcia.
 1. Studenci nie mają prawa samodzielnie uruchamiać i obsługiwać wszelkich urządzeń znajdujących się na stanowisku pomiarowym.
 1. Studenci mają obowiązek dbać o czystość i porządek na stanowisku pomiarowym.
 1. Po zakończonych ćwiczeniach laboratoryjnych studenci pod opieką pracownika prowadzącego zajęcia mają obowiązek opuścić pomieszczenie, w którym znajduje się stanowisko pomiarowe.

 

KONSULTACJE – SEMESTR LETNI 2018/2019

PROWADZĄCY

DZIEŃ

GODZINY

dr hab. inż. Grażyna Grelowska – 327

PIĄTEK

12-14

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Kozaczka – 328 B

WTOREK

13-15

dr inż. Jan Bielański – 330

WTOREK

11-13

dr inż. Michał Krężelewski – 331

WTOREK

11-13

dr inż. Paweł Dymarski – 331 A

ŚRODA

11-13

dr inż. Ludwik Balcer – 332

PIĄTEK

15-16:30

dr inż. Janusz Stasiak  - 332

CZWARTEK

co 2 tygodnie od 25.02.2016

12:15-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMATY ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

 

Numer

ćwiczenia

Temat ćwiczenia

Miejsce ćwiczenia

1

Doświadczalne określanie krzywej ramion prostujących/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%201

B

2a

Doświadczalne określanie rzędnej środka masy jednostki pływającej - próba przechyłów/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%202a%20ib

B

2b

Doświadczalne określanie rzędnej środka masy modelu jednostki pływającej - pomiary z użyciem kołyski kołowej/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%202a%20ib

B

3

Prognoza ruchów, przyspieszeń i oporu statku poruszającego się na czołowej fali nieregularnej (temat realizowany na trzech kolejnych ćwiczeniach - zajęciach/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%203

B

6

Prognoza oporu statku wypornościowego na podstawie badań modelowych/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%206

B

6b

Prognoza oporu statku wypornościowego – wyznaczanie współczynnika kształtu na podstawie badań modelowych/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%206

B

8

Wpływ swobodnych powierzchni cieczy na stateczność początkową statku/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%208

B

9

Badania modelowe opływu kadłuba/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%209

B

10

Badania modelowe wodowania bocznego

L

11

Badania modelowe katamaranu - wpływ rozstawu kadłubów na opór

B

12

Pomiar charakterystyk geometrycznych śruby okrętowej/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%2012

B

13

Doświadczalne wyznaczanie współczynnika tłumienia i momentów bezwładności charakterystycznych dla małych kołysań bocznych modelu statku/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%2013

B

14

Wyznaczanie charakterystyk hydrodynamicznych śruby napędowej

B

15

Badanie zjawiska kawitacji na śrubie okrętowej

B

17

Wytwarzanie i pomiar fali wodnej w basenie modelowym/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%2017

B

18

Pomiar sił hydrodynamicznych indukowanych na płacie nośnym/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%2018

L

19

Pomiar sił hydrodynamicznych indukowanych na poziomym płacie nośnym

L

20a

Pomiar oporu ciał o różnych kształtach/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%2020

L

20b

Opływ ciał przy małych prędkościach/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%2020

L

21

Metody pomiaru prędkości przepływu płynu

L

25

Nurzania pionowego cylindra kołowego/documents/24179570/0/%C4%86wiczenie%20nr%2025

B