LABORATORIUM HYDROMECHANIKI

Kierownik Laboratorium:

mgr inż. Mirosław Grygorowicz

tel. 48 58 347 13 68

snop@pg.edu.pl

 

Lp.

Nazwa  laboratorium

Usytuowanie na PG

Zestawienie sprzętu specjalistycznego

Uwagi

1

Basen modelowy

Budynek Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

bezzałogowy, zdalnie sterowany pomost holowniczy; płytowy, segmentowy wytwarzacz zadanych fal regularnych oraz nieregularnych; komputer pomiarowy i czujniki

Badania modelowe na wodzie spokojnej i sfalowanejj, pomiar skomputeryzowany

2

Kanał obiegowy

Pawilon Jugosłowiański nr I

śruba wymuszająca przepływ wody;

komputer pomiarowy i czujniki

Badania modelowe opływu i obciążeń

3

Laboratorium pól fizycznych okrętu

Budynek WOiO, pok. 417

aparatura do pomiaru charakterystyk pól fizycznych okrętu

Laboratorium doświadczalno - numeryczne

4

Ośrodek Doświadczalny w Iławie

Iława

Pływające stanowisko pomiarowe – katamaran; komputer pomiarowy i czujniki

Badania modelowe jednostek niekonwencjonalnych oraz pojazdów podwodnych, badania hydroakustyczne