mgr inż.

Ciba

Ewelina

asystent dydaktyczny

58 347 1558

328 A

eweciba1@pg.edu.pl

dr hab. inż.

Dymarski

Paweł

adiunkt

z-ca kierownika katedry ds. dydaktycznych

58 347 2397

331 A

pawdymar@pg.edu.pl

dr hab. inż.

Grelowska

Grażyna

profesor zwyczajny

kierownik katedry

58 347 1679

327

gragrelo@pg.edu.pl

mgr inż.

Grygorowicz

Mirosław

starszy specjalista NT
kierownik laboratorium

58 347 1368

333

snop@pg.edu.pl

mgr inż.

Kazimierska

Olga

asystent dydaktyczny

58 347 1154

329

olgkazim@pg.edu.pl

prof. dr hab. inż.

Kozaczka

Eugeniusz

profesor zwyczajny

58 347 2557 fax: 58 347 6127

328 B

kozaczka@pg.edu.pl

dr inż.

Krężelewski

Michał

adiunkt dydaktyczny

58 347 1879

331

krezel@pg.edu.pl

dr inż.

Stasiak

Janusz

adiunkt dydaktyczny

58 347 2414

332

 jansen@pg.edu.pl

mgr inż.

Warnke-Olewniczak

Katarzyna

asystent

58 347 2414

332

katarzyna.olewniczak@pg.edu.pl