LABORATORIUM HYDROMECHANIKI

Kierownik Laboratorium:

mgr inż. Mirosław Grygorowicz

tel. 48 58 347 13 68

snop@pg.gda.pl