Wojciech Litwin eng Wojciech Litwin eng

Wojciech Litwin PhD Eng. habilitated  ( ORCID 0000-0002-1787-229X)   MOST WIEDZY - recent publications etc.   Main research interests Machine design. Especially interested in...

Wojciech Litwin Wojciech Litwin

Wojciech Litwin, prof. Associate Professor wlitwin@pg.edu.pl +48  58 347 28 44 WOiO building, room 505 ResearchGate ,  ORCID , MOST Wiedzy , Scopus  

Tyt Tyt

  dr hab inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG   (english verison)   1992÷1996 – studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej 1996 – zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki...

Strona główna Strona główna

Zdjęcie pracowników Katedry  oraz Laboratorium wykonane w 2019r. Od lewej strony stoją: W. Litwin , Z. Paszota , W. Lesniewski, T. Niksa-Rynkiewicz, D. Piatek, M. Kunicka, H. Esfahani, A....

o katedrze o katedrze

Zdjęcie "na wesoło"  pracowników Katedry  oraz Laboratorium wykonane w 2019r. Od lewej strony stoją: W. Litwin , Z. Paszota , W. Lesniewski, T. Niksa-Rynkiewicz, D. Piatek, M. Kunicka, H....

About the Catedral About the Catedral

Genesis, history and organization of Department   By order of the Ministry of Higher Education dated 16.IX.1952 year at the Faculty of Shipbuilding was carried out reorganization of the Department...

Strona Główna english Strona Główna english

Photo of employees of the Department and Laboratory  made in 2019. From the left side standing: W. Litwin , Z. Paszota , W. Lesniewski, T. Niksa-Rynkiewicz, D. Piatek, M. Kunicka J., H. Esfahani, A....

Pracownicy Pracownicy

Stopień / degree Nazwisko / name Imię / given name Stanowisko / possition Tel. email mgr inż. Barszczewska Agnieszka wykładowca /Lecturer 58 347 2057 ...

Tribology Tribology

Tribology   INTRODUCTION In 1999 the firsts tests of water lubricated main shaft bearings were conducted as part of a bigger task focused on “green” fishing vessel  at the Faculty of Ocean...

Zdjęcie pracowników Katedry  oraz Laboratorium wykonane w 2019r. Od lewej strony stoją: W. Litwin, Z. Paszota, W. Lesniewski, T. Niksa-Rynkiewicz, D. Piatek, M. Kunicka, H. Esfahani, A. Barszczewska, T. Pająk, R. Szłapczynski, A. Maczyszyn, M. Życzkowski, E. Piątkowska, C. Dymarski, C. Pawelczuk, J. Golański, T. Hoła, K. Czapczyk, N. Ochał

 

Katedra obecną formę przyjęła w 2003 r. w wyniku reorganizacji Wydziału, mającej na celu wzmocnienie jednostek organizacyjnych. Nastąpiło połączenie Katedry Urządzeń Okrętowych i Oceanotechnicznych z Zakładem Podstaw Konstrukcji Maszyn Okrętowych oraz z Zakładem Technik Informatycznych.

Nowa, silniejsza jednostka zachowała nazwę Katedry Urządzeń Okrętowych i Oceanotechnicznych. Kierownikiem Katedry w 2003 r. został dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. nadzw. PG. W 2017r. Kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG. W 2020r. Kierownikiem Katedry został dr hab inż. Rafał Szłapczyński, prof. nadzw. PG

Pracownicy katedry są autorami wielu opracowań, i artykułów opublikowanych w specjalistycznych pismach polskich i zagranicznych oraz mogą się również poszczycić wieloma zrealizowanymi i wdrożonymi projektami.