Zdjęcie pracowników Katedry  oraz Laboratorium wykonane w 2019r. Od lewej strony stoją: W. Litwin, Z. Paszota, W. Lesniewski, T. Niksa-Rynkiewicz, D. Piatek, M. Kunicka, H. Esfahani, A. Barszczewska, T. Pająk, R. Szłapczynski, A. Maczyszyn, M. Życzkowski, E. Piątkowska, C. Dymarski, C. Pawelczuk, J. Golański, T. Hoła, K. Czapczyk, N. Ochał

 

Katedra obecną formę przyjęła w 2003 r. w wyniku reorganizacji Wydziału, mającej na celu wzmocnienie jednostek organizacyjnych. Nastąpiło połączenie Katedry Urządzeń Okrętowych i Oceanotechnicznych z Zakładem Podstaw Konstrukcji Maszyn Okrętowych oraz z Zakładem Technik Informatycznych.

Nowa, silniejsza jednostka zachowała nazwę Katedry Urządzeń Okrętowych i Oceanotechnicznych. Kierownikiem Katedry w 2003 r. został dr hab. inż. Czesław Dymarski, prof. nadzw. PG. W 2017r. Kierownikiem Katedry został dr hab. inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG.

Pracownicy katedry są autorami wielu opracowań, i artykułów opublikowanych w specjalistycznych pismach polskich i zagranicznych oraz mogą się również poszczycić wieloma zrealizowanymi i wdrożonymi projektami.