dr hab inż. Wojciech Litwin, prof. nadzw. PG

 

(english verison)

 

1992÷1996 – studia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Gdańskiej

1996 – zatrudniony na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa PG

2004 – obrona pracy doktorskiej

2014 – obrona rozprawy habilitacyjnej

2012 – obejmuje funkcję prodziekan ds. nauki na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa

2017 - 2020 - pełni funkcję Kierownika Katedry Mechatroniki Morskiej

2020 - obejmuje funkcję dziekana Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

 

Uczestniczył w projektach badawczych oraz pracach zleconych przez przemysł związanych z łożyskowaniem ślizgowym wałów głównych oraz niekonwencjonalnymi napędami jednostek pływających.

 

W latach 2004 -2017. Wojciech Litwin był opiekunem Koła Naukowego KORAB. Był zaangażowany w projekty realizowane przez studentów polegające na projektowaniu i budowie jednostek pływających z napędem mięśniowym oraz zasilanych energią słoneczną.

 

Zajmuje się problemami konstrukcji maszyn a szczególnie łożyskowaniem oraz hybrydowymi układami napędowymi.

 

Link do profilu na portalu Research Gate

identyfikator ORCID 0000-0002-1787-229X

Link do - MOST WIEDZY

 

Wybrane prace naukowe z ostatnich lat:

Wodtke M. , Litwin W.:  Water-lubricated stern tube bearing - experimental and theoretical investigations of thermal effects; Tribology International 2020

Leśniewski W., Piątek D., Marsząłkowski K., Litwin W.: Small Vessel with Inboard Engine Retrofitting Concepts; Real Boat Tests, Laboratory Hybrid Drive Tests and Theoretical Studies; Energies 2020

Litwin W. Marine propeller shaft bearings under low-speed conditions: water vs. oil lubrication; TRIBOLOGY TRANSACTIONS (2019)

Litwin W. Experimental research on marine oil-lubricated stern tube bearing; Proceedings Of The Institution Of Mechanical Engineers Part J-Journal Of Engineering Tribology 1-9 2019

Litwin W., Leśniewski W., Piątek D., Niklas K.: Experimental Research on the Energy Efficiency of a Parallel Hybrid Drive for an Inland Ship; Energies 12-9 2019

Wodtke M., Litwin W.: Investigation of the thermal effects in water-lubricated journal bearings with axial grooves; 18th EDF/Pprime Workshop: “Challenges in Sliding Bearing Technologies for Clean and Low Carbon Energy Applications” 2019

Wodtke M. , Barszczewska A. , Litwin W.: Water lubricated bearing bush thermal properties as a key parameter for durable operation; Chicago 2018 STLE Tribology Frontiers Conference

Litwin W. , Balasubramaniam V. , E. von Hoersten E. , Martin S. , Marius K.: Hydro Lubricants: Water-based lubricants for hydropower applications; HYDRO 2018

Litwin W. , Iwao M. , Hirata N.: Water Lubricated Main Shaft Bearings - Modern Solution For Hydropower Industry - Experimental And Theoretical Studies - Experimental and theoretical studies; HYDRO 2018

Gełesz P., Karczewski A., Kozak J., Litwin W., Piątek Ł.: Design Methodology for Small Passenger Ships On the Example of the Ferryboat Motława 2 Driven by Hybrid Propulsion System// Polish Maritime Research. -Vol. 24, iss. S1(93) (2017), s.67-73

Litwin W.: Influence of local bush wear on water lubricated sliding bearing load carrying capacity// TRIBOLOGY INTERNATIONAL. -Vol. 103, (2016), s.352-358

Litwin W., Dymarski C.: Experimental research on water lubricated marine stern tube bearings in conditions of improper lubrication and cooling causing rapid bush wear// TRIBOLOGY INTERNATIONAL. -Vol. 95, (2016), s.449-455

 

Projekty badawcze

W. Litwin (kierownik B+R), “Development of a prototype sea-going catamaran with hybrid propulsion and energy recovery during sailing” -  POIR.01.01.01-00-1091/18,  National Centre for Research and Development; 2019-2022

Litwin W. (kierownik), Badania skojarzeń ślizgowych smarowanych wodą w wybranych niekorzystnych warunkach pracy, National Science Centre, 2017-2020

Niklas K. (kierownik), Litwin W., i inni, Inteligent ship propulsion system - SMART PS- Martec II program 2016-2018

Kozak J. (kierownik), Karczewski A., Piątek Ł., Gelesz P., Litwin W., Leśniewski W. Green inland ferry for Gdansk, grant financed by Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management ; 2015-16

Litwin W. (kierownik), Leśniewski W., Innovative research on environmentally friendly hybrid propulsion for small vessel with power up to 30kW; 2014 – 2015

Ghaemi H. (kierownik), Litwin W. (wykonawca), i inni, Towards Intelligent Micro-Bearings – Tribological Aspects -   IMBeing - resarch staff exchange project under PEOPLE Programme of 7th FP funded by European Commission, 36 months from January 2014

Olszewski A. (kierownik), W. Litwin i inni.: New ecological water lubricated foil bearing – design methods and experiments tests, Government research grant finished in 2013

Dzida M. (kierownik), W. Litwin i inni, Design of environmental friendly passenger vessel for polish inland waterways, Grant financed Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management, finished in 2012

Dymarski C.( kierownik), Dymarski P., Litwin W., Leśniewski W., Numerical and experimental research on novel ocean device. , Research grant 2010 - 2012, Polish Committee for Scientific Research

Litwin W. (kierownik):, Dymarski C., Flaszyński P., Research on water lubricated main shaft bearings with polymer bush. Identification of bearing interspace deformation on bearings properties. Optimal bearing bush design. 2010-2012, Research grant no.: N N504 406035, Polish Committee for Scientific Research

Dymarski C.( kierownik), Litwin W. (główny wykonawca), Research and optimization of water lubricated stern tube bearings. Research on hybrid bearings.; 2008÷2010, Research grant no.: R03 007 01, Polish Committee for Scientific Research

Litwin W.( kierownik), i inni, Design and building of solar powered vessel for areas covered by NATURA 2000 program,  2008-2009, Research grant Voivodship Fund for Environmental Protection and Water Management

Dymarski C.(kierownik), Litwin W (główny wykonwca), Influence of bush surface roughness and material type on water lubricated bearing properties 2007÷2009, Research grant no.: 4 T07C 039 28,  Polish Committee for Scientific Research

 

Współpraca z przemysłem w ostatnich latach dotycząca  łożysk ślizgowych

Aegir Marine - Holandia, od 2019r.

Deva/Tenneco - Niemcy, od 2019r.

Mikasa, Kemel - Japonia, od 2010r.

Kluber lubrciants - Niemcy, od 2017r.

Thordon - Kanda, od 2004r.

Wartsila - UK, od 2018r.

 

LINK do galerii ze zrealizowanych badań tribologicznych

oraz innych prac badawczych i wdrożeniowych