Stopień Nazwisko Imię Stanowisko Tel. Pokój e-mail
mgr inż. Białasik Eliza specjalista inż.-t 58 347 1578 222 eliza.bialasik@pg.edu.pl
  Brinken Wiesław technik 58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż. Chruściel Tadeusz konstruktor 58 347 2528 421 tadeusz.chrusciel@pg.edu.pl
mgr inż. Ciba Ewelina konstruktor 58 347 2528 421 eweciba1@pg.edu.pl
inż. Czerwiński Krzysztof starszy specjalista n-t 58 347 2011 220 krzczerw@pg.edu.pl
mgr inż. Dopke Julita konstruktor 58 347 2528 421 juldopke@pg.edu.pl
  Dziadkiewicz Jerzy starszy technik 58 347 1635 Lab. Żywic  
  Frydel Dariusz starszy technik 58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż. Gierkowski Aleksander specjalista inż-t. 58 347 2143 221 aleksander.gierkowski@pg.edu.pl
mgr inż. Grymajło Piotr specjalista inż.-t 58 347 2561 423 grymajlo@pg.edu.pl
mgr Jakubowski Michał technik 58 347 1635 Lab. Żywic  
mgr inż. Jasiewicz Natalia konstruktor 58 347 2699 225 natalia.jasiewicz@pg.edu.pl
mgr inż. Karczewski Artur wykładowca 58 347 1112 306 artkarcz@pg.edu.pl
mgr inż. Koralewski Jan specjalista inż.-t 58 347 2343 219 jkoral@pg.edu.pl
mgr inż. Łukaszewicz Dorota specjalista n-t 58 347 2499 422 dorl@pg.edu.pl
mgr inż. Malinowska Katarzyna wykładowca 58 348 6055 267 B katarzyna.malinowska@pg.edu.pl
dr inż. Matuszewski Leszek adiunkt 58 347 1459 218 leszekma@pg.edu.pl
dr hab. inż. Michalski Jan profesor nadzwyczajny PG 58 347 1212 302 janmi@pg.edu.pl
dr inż. Młynarczyk Jan wykładowca 58 347 2729 304 jmlyn@pg.edu.pl
  Obin Leszek starszy technik 58 347 1635 Lab. Żywic obin@pg.edu.pl
dr inż Olszewski Henryk wykładowca 58 347 2646 324 holszews@pg.edu.pl
mgr inż. Partycki Ryszard specjalista 58 347 1459 218  
mgr inż. Porala Bogumił starszy specjalista inż.-t 58 347 1186 223 bora@pg.edu.pl
  Rębiś Arkadiusz starszy technik 58 347 1635 Lab. Żywic  
dr hab. inż. Rowiński Lech profesor nadzwyczajny PG, kierownik Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej 58 347 1907 224 rowinski@pg.edu.pl
mgr inż. Sauer Tomasz konstruktor 58 347 2528 421 tsauer@pg.edu.pl
mgr inż. Sobczyk Paweł konstruktor 58 347 2561 423 sobczyk@pg.edu.pl
mgr inż. Szcześniak Arkadiusz konstruktor 58 347 2632 424 arkadiusz.szczesniak@pg.edu.pl
mgr inż. Szwoch Izabela wykładowca 58 347 1938 315 izaczeka@pg.edu.pl
  Wasilewski Paweł technik 58 347 1635 Lab. Żywic  
prof. dr. hab. inż. Zadroga Bohdan profesor zwycz. 58 347 2701 312 (WILiŚ) bzad@pg.edu.pl
  Zamojski Bartosz technik 58 347 1636 Lab. Żywic  
mgr inż. Zygadło Miłosz konstruktor 58 347 2632 424 milzygad@pg.edu.pl
dr inż. Żrodowski Cezary adiunkt 58 347 1512 217 cezaryz@pg.edu.pl