Patenty:

 • Polski pat. nr 106757/18.08.1980. "Urządzenie do badań podwodnych". Świadectwo nr 141895.
 • Polski pat. nr 135108/23.02.1988. "Łopata pędnika śmigłowca". Świadectwo nr 214265.
 • Polski pat. nr W44596/27.10.1988. "Lampa sygnalizacyjna zwłaszcza do indywidualnych środków ratunkowych".  Świadectwo nr W73493.
 • Polski pat. nr 145041/16.02.1989. "Złącze kablowe wodoszczelne".  Świadectwo nr 242925.
 • Polski pat. nr 145297/12.02.1989. "Swobodnie zrzucane, zanurzalne urządzenie ratunkowe dla obiektów pozabrzegowych eksploatowanych w ciężkich warunkach atmosferycznych". Świadectwo nr 243636.
 • Wzór użytkowy nr 47857/11.03.1991. "Nośnik holowany aparatury hydroakustycznej".  Świadectwo nr 83153.
 • Polski pat. nr 152032/24.05.1991. "Rotacyjne sprzęgło  magnetyczne". Świadectwo nr 264325.
 • Polski pat. nr 152028/24.05.1991. "Rotacyjne sprzęgło  magnetyczne".  Świadectwo autorskie nr  264298.
 • Wzór użytkowy nr W-48342/24.06.1991. "Zacisk kabloliny".  Świadectwo autorskie nr 84606.
 • Wzór użytkowy nr W-85015 z dnia 3.10.1988. "Uchwyt nadawczo-odbiorczego przetwornika listwowego sonaru bocznego".
 • Wzór użytkowy nr W-85340 z dnia 7.11.1988. "Nawijarka kompozytowego płaszcza ciśnieniowego".
 • Polski pat. nr P-275168 z dnia 7.10.1988. "Pojemnik ciśnieniowy  zwłaszcza dla aparatury elektronicznej".
 • Wzór użytkowy nr W-48910 z dnia 03.12.1991. "Przyłącze kabloliny". Udział 12,5%.
 • Patent P-200173 z dnia 20.02.2009; tytuł wynalazku: „Sposób prowadzenia badań dna wodnego”; twórcy: Rowiński L., Żak B., Garus  J., Matuszewski L.
 • Patent PL-202254 z dnia  20.01.2009; tytuł wynalazku: ”Urządzenie do nurkowania zwłaszcza do wód płytkich”.
 • Patent PL-206135 z dnia 03.03.2010; tytuł wynalazku: "Zespół napędowy pojazdu śrubowego lub pojazdu kołowego"; twórcy: Matuszewski L., Rowiński L.
 • Patent PL-202254 z dnia 18.09.2009; tytuł wynalazku:  "Sposób i urządzenie do zwalczania min morskich", twórcy:  Obin L., Porala B. P.  Rowiński L.
 • Patent PL- 214747 z dnia 19. 12. 2012; tytuł wynalazku: "Zbiornik zwłaszcza do hodowli młodych ryb w akwenie wodnym", twórca:  Rowiński L.
 • Patent PL-215033 z dnia  29.03.2013; tytuł wynalazku:  "Pojazd do niszczenia min morskich"; twórca: Rowiński L..
 • Patent PL-214725 z dnia 20.09.2013; tytuł wynalazku:  "Urządzenie zabezpieczająco – odpalające dla morskich urządzeń pirotechnicznych";  twórcy: Górski A. J., Obin L., Porala B. P., Rowiński L. A.
 • Patent PL 218218 z dnia 14.03.2014;  tytuł wynalazku: "Urządzenie do podnoszenia i uwalniania zwłaszcza pojazdów głębinowych";  twórcy: B. P. Porala, L. A.Rowiński.
 • Patent PL 217272 z dnia 30.06.2014;  tytuł wynalazku: "Statek głębinowy zdalnie sterowany"; twórcy: Rowiński, L. Matuszewski, M. Kaczmarczyk.

Zgłoszone do ochrony:

 • Nr zgłoszenia w UP P-275277 z dnia 12.10.1988; tytuł wynalazku: "Pojemnik  ciśnieniowy".
 • Nr zgłoszenie w UP P-263446 z dnia 22.12.1986; tytuł wynalazku: "Nadajnik  sygnałów elektrycznych".
 • Nr zgłoszenia w UP PRL: W-85339 z dnia 9.11.1988; tytuł wynalazku: "Urządzenie do wytwarzania płaszcza kompozytowego pojemnika ciśnieniowego".
 • Nr zgłoszenia w UP PRL:  P-275389 z dnia 8.09.1988; tytuł wynalazku: "Depresor nośnika holowanego sprzętu, zwłaszcza hydroakustycznego".
 • Zgłoszenie P-387330  z dnia 24.02.2009; tytuł wynalazku: „Sposób transformacji obrazów z wielu kamer i innych urządzeń obrazujących”; twórcy: Rowiński L., Dobrowolski T.
 • Zgłoszenie P-389808 z dnia 10.11.2009;  tytuł wynalazku: "Urządzanie do podnoszenia i uwalniania zwłaszcza pojazdów głębinowych"; twórcy: Rowiński L., Porala B.
 • Zgłoszenie P-392432 z dnia 17.09.2010; tytuł wynalazku: ”Pomieszczenie podwodno-nadwodne, zwłaszcza do celów mieszkalnych”; twórcy: L. Rowiński, J. Zdrojewski.
 • Zgłoszenie P-393010 z dnia: 22.11. 2010; tytuł wynalazku: „Sposób i urządzenie do mocowania przedmiotów na linach lub łańcuchach”; twórcy: Partycki Ryszard, Porala B., Rowiński L; jednostka zgłaszająca: Politechnika Gdańska.
 • Zgłoszenie P-396787 z dnia 26.10.2011; tytuł wynalazku: Urządzenie do wodowania, zwłaszcza autonomicznych pojazdów głębinowych; twórcy:  Rowiński L., Porala B.
 • Zgłoszenie P-396787 z dnia 26.10.2011; tytuł wynalazku: "Urządzenie do pomiaru wydłużenia liny i siły w linie"; twórca: Rowiński L. 
 • Zgłoszenie P-400761 z dnia 13.09.2012; tytuł wynalazku: ”Pomieszczenie podwodno-nadwodne, zwłaszcza do celów mieszkalnych”.  twórcy: Rowiński L., Zdrojewski J.
 • Zgłoszenie P-401818 z dnia 13.09.2012; tytuł wynalazku: ”Urządzenie do nurkowania zwłaszcza do wód płytkich”. twórcy: Rowiński L., Zdrojewski J.
 • Zgłoszenie P-406227 z dnia 25.11.2013; tytuł wynalazku: "Pomieszczenie podwodno -nawodne, zwłaszcza do celów mieszkalnych"; twórca: Rowiński L.
 • Zgłoszenie P-410398 z dnia 05.12.2014; tytuł wynalazku: "Urządzenie samobieżne do badania środowiska wodnego, zwłaszcza do badania dna morskiego"; twórca: L. Rowiński.
 • Zgłoszenie P-406871 z dnia 17.01.2014; tytuł wynalazku: "Urządzenie do transportu osób pod powierzchnią wody"; twórcy: Rowiński L., Porala B.
 • Zgłoszenie P-408039 z dnia 28.04.2014; tytuł wynalazku: "Urządzenie do ochrony morskich zapór minowych przed rozpoznaniem przez pojazdy głębinowe"; twórca: Rowiński L.
 • Patent P365350 z dnia 2004-02-18; tytuł wynalazku: "Głowica cylindrowa silnika spalinowego", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P385932 z dnia 2008-08-22; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie pędnika wodnego pierścieniowego", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P386118 z dnia 2008-09-22; tytuł wynalazku: "Sposób uszczelniania pędnika wodnego pierścieniowego zwłaszcza dla urządzeń podwodnych i pływających", twórca: Leszek Matuszewsk.i
 • Patent P387878 z dnia 19. 12. 2012; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie ferromagnetyczne dla łożyska tocznego", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P387879 z dnia 2009-04-24; tytuł wynalazku: "Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P387880 z dnia 2009-04-24; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie odśrodkowe z cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P389137 z dnia 2009-09-28; tytuł wynalazku: "Sposób uszczelnienia stojana napędu pojazdu podwodnego", twórca: Leszek Matuszewski, Cezary Żrodowski.
 • Patent P389138 z dnia 2009-09-28; tytuł wynalazku: "Sposób uszczelnienia wirnika napędu pojazdu podwodnego", twórca: Leszek Matuszewski, Cezary Żrodowski.
 • Patent P389822 z dnia 2009-12-08; tytuł wynalazku: "Ułożyskowanie wirnika napędu pojazdu podwodnego", twórca: Leszek Matuszewski, Cezary Żrodowski.
 • Patent P389871 z dnia 2009-12-11; tytuł wynalazku: "Sposób i urządzenie do ulepszania własności wewnętrznych powierzchni rurociągów wykonanych z materiałów termoplastycznych", twórca: Leszek Matuszewski, Cezary Żrodowski.
 • Patent P389870 z dnia 2009-12-11; tytuł wynalazku: "Sposób ulepszania własności spoin i zgrzein w polimerach termoplastycznych", twórca: Leszek Matuszewski, Cezary Żrodowski.
 • Patent P393424 z dnia 2010-12-24; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną dla łożyska tocznego", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P393417 z dnia 2010-12-24; tytuł wynalazku: "Poprzeczne łożysko ślizgowe smarowane cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P393418 z dnia 2010-12-24; tytuł wynalazku: "Poprzeczno-wzdłużne łożyskowanie magnetyczne wałka", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P406645 z dnia 2013-12-23; tytuł wynalazku: "Przepust wału obrotowego z uszczelnieniem ferromagnetycznym", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P406644 z dnia 2013-12-23; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie wielostopniowe z cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P406561 z dnia 2013-12-17; tytuł wynalazku: "Wielostopniowe uszczelnienie z cieczą magnetyczną dla wału obrotowego", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P408714 z dnia 2014-06-30; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie ochronne z cieczą magnetyczną, zwłaszcza dla łożyska tocznego", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P411000 z dnia 2015-01-19; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P410999 z dnia 2015-01-19; tytuł wynalazku: "Uszczelnienie hybrydowe wału obrotowego z cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P414837 z dnia 2015-11-18; tytuł wynalazku: "Wielostopniowe uszczelnienie wału z zastosowaniem cieczy magnetycznej", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P414871 z dnia 2015-11-20; tytuł wynalazku: "Łożysko ślizgowe oporowe smarowane cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P414873 z dnia 2015-11-20; tytuł wynalazku: "Poprzeczne łożyskowanie magnetyczne wałka", twórca: Leszek Matuszewsk.i
 • Patent P415580 z dnia 2015-12-29; tytuł wynalazku: "Hybrydowe łożysko wzdłużno-promieniowe", twórca:  Leszek Matuszewski.
 • Patent P415584 z dnia 2015-12-29; tytuł wynalazku: "Dławnica ze stałym dociskiem szczeliwa", twórca: Lech Rowiński, Leszek Matuszewski.
 • Patent P417892 z dnia 2016-07-08; tytuł wynalazku: "Hybrydowe uszczelnienie dla wału w układzie pionowym", twórca: Lech Rowiński, Leszek Matuszewski.
 • Patent P417891 z dnia 2016-07-08; tytuł wynalazku: "Wielostopniowa dławnica uszczelniona cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P417887 z dnia 2016-07-08; tytuł wynalazku: "Hybrydowe łożyskowanie wzdłużno-poprzeczne wałka", twórca: Lech Rowiński, Leszek Matuszewski.
 • Patent P417886 z dnia 2016-07-08; tytuł wynalazku: "Wielostopniowe uszczelnienie dławnicowe dla wału obrotowego z wykorzystaniem cieczy magnetycznej", twórca: Leszek Matuszewski.
 • Patent P420052 z dnia 2016-12-30; tytuł wynalazku: "Przepust wału obrotowego z wielostopniowym uszczelnieniem z cieczą magnetyczną", twórca: Leszek Matuszewski.