Projekty:

 • "Identyfikacja w czasie rzeczywistym obiektów podwodnych przy wykorzystaniu statku głębinowego oraz zestawu do przekazu odbioru i zapisu obrazu wizyjnego w kanale radiowym", projekt realizowany w latach 1993-1994.
 • "Opracowanie systemu identyfikacji i badań środowiska morskiego z wykorzystaniem samobieżnego statku głębinowego”.
 • "Wdrożenie systemu głębinowego do walki przeciw minowej”,  1996.
 • "Trenażer dla operatorów systemu głębinowego pk. UKWIAŁ’’, 1999.
 • "Samobieżny zdalnie sterowany ładunek wybuchowy do niszczenia min morskich z systemem sterowania i wyzwalania", 1999.
 • "Wytwarzanie wielkogabarytowych elementów kadłubów okrętowych z nowoczesnych kompozytów polimerowych", 1999.
 • Projekt badawczy KBN „Badania układu zasilająco - napędowego pojazdu głębinowego pod kątem możliwości wykonywania zadań przeciwminowych w obecności sinych prądów morskich", 2003.
 • Projekt badawczo-rozwojowy MNiSW „Opracowanie ibudowa prototypu autonomicznego pojazdu głębinowego – platformy dla urządzeń do rozpoznania taktycznego środowiska przed działaniem sił morskich oraz wykrywania min morskich i innych obiektów niebezpiecznych na powierzchni dna”, realizowany w latach 2006-2009.
 • Projekt badawczy MNiSW, Departament Badań na Rzecz Bezpieczeństwa i Obronności Państwa: „Teoretyczne i eksperymentalne badania zjawisk podczas wybuchu kształtowego ładunku kumulacyjnego w środowisku wodnym przy różnym ciśnieniu hydrostatycznym”, realizowany w latach 2008 - 2011.
 • Projekt badawczy, dofinansowanie z MNiSW:  “System miejscowego czyszczenia sieci w gospodarstwach rybnych”, realizowany w latach 2007-2009.
 • Projekt badawczy, dofinansowanie z MNiSW  “Budowa "inteligentnego zbiornika rybnego dla przynoszącego zysk gospodarswa rybnego poprzez kontrolę jakości wody w każdym ze zbiorników na terenie gospodarstwa”, realizowany w latach 2006 - 2008.
 • Grant rozwojowy MNiSW "Aktywny bezzałogowy system wykrywania i identyfikacji materiałów niebezpiecznych w obszarach wodnych",  realizowany w latach  2010  -  2012.
 • „Badania krytycznych technologii dla podwodnego robota mobilnego dużej mocy z wielosensorowym zestawem rozpoznawczym”, 2012.
 • „System Przeciwminowych Samobieżnych Podwodnych Ładunków Wybuchowych pk. GŁUPTAK”, wykonanie drugiej serii prototypowej z otoczeniem systemowym, 2006.
 • Umowa  na wykonanie pracy wdrożeniowej pt. System głębinowy obrony przeciwminowej pk. Głuptak",  2011.
 • Umowa na prace badawcze w ramach  projektu pt. „Przeprowadzenie badań oraz stworzenie konstrukcji obiektu podwodno - nadwodnego dla celów naukowych” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007.

Projekty Europejskie:

 • Projekt w ramach VI PR UE kryptonim „WaterWingPower” pt. ”Enabling renewable energy SMEs to develop submersible and cost-effective vertical axis turbines for energy exploitation in ultra-head streams”, realizowany w latach: 2005 - 2007.
 • Projekt w ramach VI PR UE kryptonim „IntelFishTank” pt.: „Development an .intelligent fish tank. for cost effective aquaculture production through control of water quality in each different fish tank in an aquaculture plant”, realizowany w latach  2006 - 2008.
 • Projekt w ramach VI PR UE kryptonim „NetWash” pt.: „In-situ Net Cleaning System in Aquaculture”, realizowany w latach  2006 - 2009.
 • Projekt w ramach VII PRUE kryptonim “SmartCatch”, “The Development of a Novel Remote Stress Sensing System to Incrase Safety, Efficiency and Reduce Enviromental Effects in Fishing and Mooring applications”, realizowany w latach  2008 - 2011.
 • Development of an innovative, cost-effective environmentally friendly closed cage for sea-based fish farming. Akronim: „ClosedFishcage”, projekt realizowany w latach: 2009 - 2011.