Zespół Projektowania Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych

Zespół Projektowania Okrętów i Obiektów Oceanotechnicznych wchodzi w skład Katedry Projektowania Okrętów i Robotyki Podwodnej. W ramach działalności naukowej i dydaktycznej przedmiotem zainteresowania pracowników Zespołu są takie zagadnienia, jak:

 • Metodyka wstępnego projektowania okrętów;
 • Wspomagane komputerowo projektowanie okrętów;
 • Zastosowanie metod optymalizacji w projektowaniu okrętów;
 • Modelowanie geometryczne w projektowaniu okrętów;
 • Kształt kadłuba okrętu o minimalnym oporze falowym;
 • Projektowanie jachtów żaglowych i motorowych.

Kierownikiem Zespołu jest dr hab. inż. Jan P. Michalski, prof. nadzw. PG:

 

Profesor Michalski ukończył Wydział Budowy Okrętów Politechniki Gdańskiej, gdzie kolejno osiągał szczeble kariery akademickiej:

 • Stopień magistra inżyniera budownictwa okrętowego, przedstawiając pracę dyplomową p.t. „Projekt trawlera rybackiego do połowu z rufy”;
 • Stopień doktora nauk technicznych, przedstawiając pracę doktorską p.t. „Metoda projektowania dziobów gruszkowych minimalizujących opór falowy kadłuba statku”;
 • Stopień doktora habilitowanego, przedstawiając rozprawę habilitacyjną p.t.„Metody wyznaczania oporu i mas uogólnionych kadłuba przydatne w projektowaniu wstępnym statków dwukadłubowych o małej wodnicy pływania”;
 • Stanowisko profesora nadzwyczajnego na Politechnice Gdańskiej.

Wybrane pozycje książkowe autorstwa członków Zespołu:

 • Co-authors: „Computational geometry for ships”. Edited by World Scientific, London. Authors: Nowacki H., Michalski J.P., Oleksiewicz B., Bloor M., Dekanski C., Wilson M.
 • Michalski J.P: „A method of determining an extremal of class C1,1(W) approximating ship body form with minimal theoretical wave resistance. Tampere University of Technology.
 • Michalski J.P.: „Podstawy teorii projektowania okrętów”. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, (in Polish).