Zespół Techniki Głębinowej

Katedrę Techniki Głębinowej utworzono w roku 1990, ale od roku 2009 jest Zakładem. W skład utworzonej Katedry weszły dwa zespoły Katedry Technologii Okrętów: Laboratorium Zastosowania Tworzyw Sztucznych oraz pracownia konstrukcyjna kierowana przez dr inż. J. Madeja. Ponadto w skład Katedry włączono zespoły zajmujące się konstruowaniem i badaniami urządzeń sterowych i hamujących. Kierownikiem Katedry został prof.dr hab.inż. J.P. Kozłowski. Po jego śmierci w roku 1995 obowiązki kierownika pełnił dr inż. M. Wilczopolski.

Od roku 1998, do chwili przekształcenia Katedry w Zakład należący do Katedry Teorii i Projektowania Okrętów, kierownikiem był dr hab. inż. L. Rowiński prof. nadzw. PG.

 

Od chwili powstania Katedra prowadziła zajęcia dydaktyczne w czterech obszarach. Dla początkowych lat studiów magisterskich i inżynierskich prowadzone są zajęcia z materiałoznawstwa tworzyw niemetalowych. Dla kolejnych lat prowadzone są zajęcia na temat konstrukcji i technologii jednostek pływających z kompozytów polimerowych. W końcowym okresie studiów przekazywane są wiadomości na temat środków technicznych stosowanych w technice głębinowej. Podstawowe formy zajęć to wykłady, ćwiczenia, ćwiczenia laboratoryjne i praktyki zawodowe. Ponadto Katedra prowadziła wiele specjalistycznych szkoleń, w tym szkolenia załóg okrętów MW RP dotyczące budowy i eksploatacji systemów głębinowych.