Katedra Siłowni Morskich i Lądowych

 

Kierownik:

 prof. dr hab. inż. Zbigniew Korczewski, prof. zw.
 tel: 58 347 2181
zbikorcz@pg.edu.pl

 

Katedra prowadzi zajęcia dydaktyczne i prace badawcze dotyczące projektowania siłowni okrętowych oraz ich systemów. Działalność ta obejmuje: projektowania siłowni okrętowych z uwzględnieniem niezawodności, diagnostyki i bezpieczeństwa ich funkcjonowania oraz decyzyjnego sterowania procesem eksploatacji okrętowych silników spalinowych z uwzględnieniem wybranych kryteriów optymalizacji.

W 2007 r. Katedra wznowiła wydawanie czasopisma naukowego Journal of Polish CIMEEAC, w którym zamieszczane są, po uzyskaniu pozytywnych recenzji, publikacje związane z tematyką cyklicznej Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej EXPLO-DIESEL & GAS TURBINE - Utrzymanie w ruchu silników spalinowych o zapłonie samoczynnym i turbinowych silników spalinowych z uwzględnieniem ochrony środowiska.

Czasopismo to powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska naukowego biorącego udział we wspomnianej konferencji i nawiązuje do tematyki CIMAC (International Congress on Combustion Engines). Wszystkie artykuły są publikowane w języku angielskim.
Czasopismo jest rocznikiem składającym się z dwóch do czterech zeszytów.