Laboratorium Maszynowe

 

Laboratorium Olejów i Smarów

 

Pracownia Bepieczeństwa, Niezawodności i Diagnostyki

 

  Niektóre stanowiska Laboratorium Paliw i Smarów:

 

Spektrometry firmy PHILIPS:

1. MiniMate,

2. Metorex X- Met 920 do określania ilościowe pierwiastków zawartych w paliwach i olejach smarowych techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii (EDXRF)

Obecnie w laboratorium LaPiS można przeprowadzać analizę ilościową następujących pierwiastków:

S – siarka, Ca – wapń, Fe – żelazo, Ni – nikiel, Cu – miedź, Zn – cynk, Pb - ołów

 

Urządzenia:

1. HFP 386 firmy WALTER HERZOG GMBH do oznaczania temperatury zapłonu i temperatury palenia w tyglu otwartym poniżej 79ºC według norm: ASTM D 92, DIN 51 376, IP 36, ISO 2592, PN-92/C-04197.

2. HFP 380 – PENSKY - MARTENS firmy WALTER HERZOG GMBH do oznaczania temperatury zapłonu i temperatury palenia olejów mineralnych i innych cieczy łatwopalnych w tyglu zamkniętym według norm: ASTM D 93, DIN EN 22719, IP 34, ISO 2719,EN 22719

 

Symulator siłowni okrętowej firmy UNITEST znajduje się na wyposażeniu Pracowni Diagnostyki, Bezpieczeństwa i Niezawodności Katedry Siłowni Okrętowych. Jest to symulator dwusilnikowej, jednowałowej siłowni spalinowej, opracowany na podstawie typowych, aktualnie stosowanych na jednostkach pływających rozwiązań konstrukcyjnych.

 

Tester T- 02 i T- 03, tzw. aparat czterokulowy, urządzenie do badań tribologicznych, producent: Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu.

 

Schemat ideowy rozmieszczenia sprzętu komputerowego w Pracowni Bezpieczeństwa, Niezawodności i Diagnostyki:

 

Niektóre elementy systemu diagnozującego Pracowni Bezpieczeństwa, Niezawodności i Diagnostyki:

 

1. Cyfrowy indykator ciśnienia w cylindrach silnika „LEMAG PREMET C”: kompletny indykator z adapterem, czujnikiem piezoelektrycznym Kistler (0-25,0 MPa)

 

2. Cyfrowy rejestrator i analizator drgań „SVAN 956” [24] 1 – piezoelektryczny czujnik przyspieszeń drgań, 2 – laserowa sonda tachometryczna.

 

3. Wideoendoskop – schemat ideowy