Laboratorium Paliw i Smarów

Zakres badań laboratoryjnych oferowanych przez Laboratorium Paliw i Smarów Katedry Siłowni Morskich i Lądowych:

  • badania laboratoryjne własności fizyko-chemicznych olejów smarnych i paliw ciekłych

  • identyfikacja stanu technicznego głównych układów funkcjonalnych silników spalinowych i sprężarek w oparciu o wyniki badań diagnostycznych

  • ocena własności smarowych oraz badanie wpływu olejów i smarów na powierzchniowe zużycie zmęczeniowe tzw. spaling i pitting elementów pracujących na wysoko obciążonym styku smarowym. Badania wykonywane są na aparacie czterokulowym T-02 i T-03 wyprodukowanym przez Instytut Technologii i Eksploatacji Radom

  • pomiary lepkości kinematycznej i dynamicznej paliw i olejów smarnych za pomocą lepkościomierza kinematycznego VC012 Visco Clock firmy SCHOTT GERATE GmbH i Lepkościomierza rotacyjnego (cyfrowego) DV-1P firmy Anton Paar GmbH

  • określanie ilościowe pierwiastków zawartych w paliwach i olejach smarowych techniką fluorescencji rentgenowskiej z dyspersją energii przy pomocy spektrometrów firmy PHILIPS

  • pomiary liczby zasadowej TBN i zawartości wody za pomocą celki elektrochemicznej i zestawu do określania liczby kwasowej firmy Kittiwake Development Ltd.

  • pomiary temperatury zapłonu i temperatury palenia za pomocą aparatu HFP 386 –Cleveland firmy WALTER HERZOG GmbH i aparatu HFP 380 – PENSKY-MARTENS firmy WALTER HERZOG GmbH

  • określanie gęstości olejów i paliw za pomocą przenośnego aparatu DMA 35N PETROL firmy Anton Paar GmbH

  • oznaczanie temperatury kroplenia smarów oraz separacji oleju ze smarów za pomocą aparatu firmy Petrotest Instruments GmbH & Co. KG