Z przyjemnością informujemy, że Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki
Gdańskiej otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku na realizację zadania:

Metoda oceny ekologicznych, energetycznych i niezawodnościowych skutków stosowania modyfikowanych paliw żeglugowych do zasilania silników o zapłonie samoczynnym w warunkach rzeczywistych”

Koszt kwalifikowany zadania to 100 000,00 PLN, a dotacja od WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania to 50 000,00 PLN.

Stanowisko laboratoryjne umożliwiające prowadzenie testów silnikowych nowo produkowanych paliw żeglugowych, w oparciu o opracowaną metodykę, znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej w pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, pełniąc rolę stanowiska badawczego, jak również demonstratora efektywności zastosowanej metody.

 

Opis projektu