Zrealizowane projekty badawcze oraz prace zlecone przez przemysł

Projekty badawcze:

 • Projekt naukowo-badawczy dofinansowany (50%) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Morskiej w Gdańsku Nr RX-01/2015 + aktualizacja, Umowa nr WFOŚ/D/201/172/2015. pt: "Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania innowacyjnej metody suchej odsiarczania spalin silnika zasilanego paliwem pozostałościowym".  Termin realizacji 1.03.2015-30.09.2016 r. Raport z realizacji projektu I i II część. Politechnika Gdańska, odpowiednio: ss. 39 i 38.
 • Projekt badawczy własny Nr N509494638 finansowany przez MNiSW pt.: „Decyzyjne sterowanie procesem eksploatacji układów korbowo-tłokowych silników napędu głównego statków morskich z zastosowaniem diagnostyki technicznej oraz uwzględnieniem bezpieczeństwa i ochrony środowiska.” Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler - Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 2010-2013 r.
 • Projekt badawczy własny Nr N509494638 finansowany przez MNiSW pt.: „Identyfikacja stanu technicznego układów korbowo-tłokowych silników o zapłonie samoczynnym ze szczególnym uwzględnieniem emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler - Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 2006-2009 r.
 • Projekt badawczy własny Nr N509494638 finansowany przez MNiSW pt.: „Kształtowanie bezpieczeństwa działania systemów energetycznych środków transportowych na przykładzie systemów okrętowych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jerzy Girtler - Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa, 2006-2009 r. 

 Prace zlecone przez przemysł:

 • Analiza przyczyn uszkodzeń silników Mercedes-Benz 820n/1 na jednostce ORP „SĘP” wraz z ekspertyzą. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 10.06-30.06.2014 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 6/2014/NAUTA). Politechnika Gdańska. ss. 24. RAPORT
 • Wykonanie pomiarów drgań linii wałów układu napędowego na jednostce ORP „DĄBIE” z ekspertyzą diagnostyczną. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 4.07-21.07.2014 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 2734/2014/NAUTA). Politechnika Gdańska. ss. 30. RAPORT
 • Wykonanie pomiarów drgań linii wałów układu napędowego na jednostce ORP „RESKO” z ekspertyzą diagnostyczną. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 4.07-21.07.2014 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 2735/2014/NAUTA). Politechnika Gdańska. ss. 31. RAPORT
 • Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce "Kapitan Poinc" na podstawie pomiarów drgań. Zleceniodawca: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Opracowanie Raportu. Termin realizacji 10.06-14.07.2015. Politechnika Gdańska. ss. 17. RAPORT-EKSPERTYZA
 • Badania endoskopowe silników głównych i pomocniczych na jednostce "Kapitan Poinc". Zleceniodawca: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Opracowanie Raportu. Termin realizacji 10.06-14.07.2015. Politechnika Gdańska. ss. 70. RAPORT-EKSPERTYZA
 • Badania diagnostyczne (indykowanie) silników głównych na jednostce "Kapitan Poinc". Zleceniodawca: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa. Opracowanie Raportu. Termin realizacji 10.06-14.07.2015. Politechnika Gdańska. ss. 122. RAPORT-EKSPERTYZA
 • Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce ORP Piorun na podstawie pomiarów drgań. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 1.10-6.10.2015 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 4285/2015/NAUTA). Opracowanie Raportu. Politechnika Gdańska. ss. 14. RAPORT-EKSPERTYZA
 • Ocena stanu technicznego głównego układu napędowego na jednostce R-14 na podstawie pomiarów drgań. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 1-2.09.2016 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 3364/2016/NAUTA). Opracowanie Raportu. Politechnika Gdańska. ss. 14 RAPORT-EKSPERTYZA
 • Wykonanie pomiarów skoku 3 szt. śrub napędowych wraz z opracowaniem i przekazaniem protokołu pomiarowego. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 11-19.02.2016 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 633/2016/NAUTA). Opracowanie Raportu. Politechnika Gdańska. ss. 8. RAPORT-EKSPERTYZA
 • Inspekcja endoskopowa przestrzeni przedmuchowej na obecność wody pomiędzy tulejami cylindrowymi silnika 4-2D-Ł42M prawej burty na jednostce ORP „ORZEŁ” . Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 2-6.09.2010 r. na zlecenie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (Zamówienie nr TO5/25/2010).
 • Wykonanie pomiarów drgań linii walów okrętowych na jednostce OTRM „825” ORP „Toruń”. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 7-11.10.2010 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 3452).
 • Wykonanie pomiarów drgań linii walów okrętowych na jednostce TRB „641” ORP „Drużno”. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 20-25.10.2010 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni (Zamówienie nr 3428).
 • Naprawa silników okrętowych – badania diagnostyczne silników napędu głównego na ORP „Wdzydze” i ORP „Gopło”. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 5-17.11.2010 r. na zlecenie Komendy Portu Wojennego w Gdyni. (Umowa nr 472/FIN/2010).
 • Wykonanie badań endoskopowych silników głównych na jednostce TRB 639. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 12-30.11.2010 r. na zlecenie Komendy Portu Wojennego w Świnoujściu. (Zamówienie nr 244/10).
 • Naprawa silników okrętowych – badania diagnostyczne silników napędu głównego na jednostkach: ORP 852 i 853 (6 silników M401A1/A2). Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 21-24.10.2011 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni.
 • Badanie endoskopowe okrętowego turbinowego silnika spalinowego LM2500 produkcji firmy General Electric wraz z ekspertyzą diagnostyczną. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 22-28.10.2010 r. na zlecenie Stoczni Marynarki Wojennej w Gdyni (Zamówienie nr LK11/144/2011 z dnia 19.10.2011 r).
 • Badania diagnostyczne silnika laboratoryjnego Farymann Diesel D10 z zastosowaniem sondy Langmuira// Opracowanie zwarte. 2012, s. 26 : 18 rys. - Bibliogr. 11 poz. W ramach realizacji pracy badawczo-usługowej zleconej przez Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku (zamówienie nr 7/2012/ZP z dnia 18.01.2012 r.).
 • Założenia techniczno-ekonomiczne zastosowania zespołów prądotwórczych Cummins typu MPAP-108 w układzie zasilania elektrowni okrętowej na jednostkach typu 207. Praca naukowo-badawcza realizowana w terminie 15.04-07.05.2013 r. na zlecenie Stoczni Remontowej „NAUTA” w Gdyni.

Lista najważiejszych osiągnięć

Patenty, zgłoszenia patentowe, wzory użytkowe krajowe i zagraniczne

 • Korczewski Z., Cenian A., Piechowski L., Rudnicki J.: A system for the precise determination of crankshaft angular position for fuel self-ignition, especjally in the cylinder of diesel engine Langmuir probe. Europejskie Zgłoszenie Patentowe 14460001.2-1557 / 08.04.2014.
 • Girtler J., Darski W., Baran I., Nowak A, Olszewski A., Schmidt J.: Stanowisko do zbudowania klasyfikatorów do identyfikacji stanów awaryjnych łożysk, zwłaszcza silników o zapłonie samoczynnym przy zastosowaniu emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego,  Politechnika Gdańska. Patent udzielony. P.382700, 22.08.2011r.,
 • Girtler J., Darski W.: System diagnozujący przy-sposobiony do identyfikacji stanu technicznego panwi łożysk ślizgowych silników spalinowych tłokowych z za-stosowaniem emisji akustycznej jako sygnału diagnostycznego. Zgłoszenie patentowe P.395751, 2011.
 • Girtler J., Darski W., Fydrych J.: Układ diagnozujący przysposobiony do identyfikacji stanu technicznego śruby napędowej o skoku nastawnym dla potrzeb sterowania jej działaniem, zwłaszcza na statkach morskich. Zgłoszenie patentowe P.400347, 2012.
 • Korczewski Z., Kaczmarski A.: Stanowisko laboratoryjne do badań energetycznych wielosymptomowego zmęczenia wysokocyklowego materiałów konstrukcyjnych prostych układów mechanicznych. Zgłoszenie wynalazku. Nr zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP: W.121416 Zarejestrowany w CWiP pod nr. 23/12.
 • Korczewski Z., Cenian A., Piechowski L., Rudnicki J.: Układ monitorowania kąta samozapłonu paliwa, zwłaszcza w cylindrze silnika o zapłonie samoczynnym, z zastosowaniem sondy Langmuira. Zgłoszenie wynalazku. Nr zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP: P.402669 Zarejestrowany w CWiP pod nr. DZ_IV/P.402669/3/epie, 05.02.2013 r.

Akredytacja laboratoriów, wdrożenia systemów jakości

 • Certyfikat ISO 9001:2008 NC-1004 wydany przez PRS S.A. ZAKRES CERTYFIKACJI: Badania laboratoryjne własności fizyko-chemicznych olejów smarowych i paliw ciekłych oraz identyfikacja stanu technicznego głównych układów tribologicznych silników spalinowych i sprężarek tłokowych w oparciu o wyniki badań własności fizykochemicznych olejów smarowych.
 • Certyfikat ISO 9001:2008 NC-1792 wydany przez PRS S.A. ZAKRES CERTYFIKACJI: Zarządzanie Jakością Kształcenia w zakresie: prowadzenia wykładów z przedmiotów prowadzonych w katedrze, wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych w Laboratorium Paliw i Smarów, wykonywanie ćwiczeń laboratoryjnych w Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych, wykonywanie ćwiczeń audytoryjnych w Pracowni bezpieczeństwa, niezawodności i diagnostyki, prowadzenie konsultacji z przedmiotów prowadzonych w katedrze.