Z przyjemnością informujemy, że Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki
Gdańskiej otrzymał dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Gdańsku na realizację zadania:

„Budowa stanowiska laboratoryjnego do badania innowacyjnej metody suchej odsiarczania spalin silnika zasilanego paliwem pozostałościowym”

Koszt kwalifikowany zadania to 50 000,00 PLN, a dotacja od WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania to 25 000,00 PLN.

Zbudowane stanowisko laboratoryjne znajduje się na terenie Politechniki Gdańskiej
w pomieszczeniach laboratoryjnych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa, pełniąc rolę stanowiska badawczego,
jak również demonstratora skuteczności zastosowanej technologii
suchego odsiarczania spalin silnika o zapłonie samoczynnym.

Szczegółowy opis zadania

Sprawozdanie z realizacji zadania – etap I

Sprawozdanie z realizacji zadania – etap II końcowy